Събития

2011-03-09

Секция НТЛ на СПБ представи последната версия на продукта за създаване на подходяща среда за превод  „Ес Ди Ел Традос” (SDL TRADOS) от фирмата „Ивентика ООД” в СУ в залата на Тестовия център за руски език.

2011-02-07

Австрийската библиотека при СУ съвместно със СПБ представи последния превод на Недялка Попова, романа „Към замъка” от Мариане Грубер, която специално пристигна от Австрия да присъства на представянето. Организатор и водещ на събитието беше председателя на СПБ.

2011.01 - 2011.02

Ръководителят на секция „Художествена литература” при СПБ - Тодорка Минева-Праматарова и Рада Шарланджиева организираха членовете на секцията и на секция „Хуманитаристика” за участие в анкета за литературни преводачи, предложена от CEATL (Groupe de Travail Enquête 2010/2011). Анкетата имаше за цел да представи условията на договаряне на преводаческия труд с издателствата – преводачески права, заплащане, спонсориране по програми и др. В анкетата взеха участие 60 души.

2011-01-20

СПБ беше Инициатор и организатор (в лицето на своя пиар Аглика Маркова) на творческата вечер „Великолепната шесторка” съвместно с БТА.

Секция Художествена литература на СПБ съвместно с фондация „Елизабет Костова” организира първото за СПБ и у нас „Ателие по превод” за англоезични преводачи.

2011

СПБ беше съорганизатор на две творчески вечери, инициирани от поета и преводач Найден Вълчев – председател на клуб „Приятели на руската книга” с които бяха отбелязани годишнини на Александър Блок и Борис Пастернак. В Творческата вечер за Блок свои преводи на български представиха известните наши преводачи Петър Велчев, Кирил Кадийски и Иванка Павлова. Творческа вечер за Пастернак в РКИЦ се проведе в началото на следващата 2011 г.

2010

Съвместно с НБКМ беше организирано представяне на втората книга на Емил Басат „Преводът – лица и маски”, издание на сп. „Панорама”. Книгата бе представена от председателя на СПБ.

Съвместно с катедра „Германистика и скандинавистика” към ФКНФ при СУ СПБ организира и проведе научна сесия по случай 100 год. от рождението на Л. Огнянов-Ризор. Основен организатор, водещ и докладчик беше председателят на СПБ. С доклади участваха 5 души от СПБ: Ал. Шурбанов, Б. Парашкевов, А. Лилова, Ил. Владова, В. Кацарова, С. Павлова.

Проекти

Събития, свързани с превода и културата, които СПБ ще отбележи през 2012 г.

Сидер Флорин - 100 г. от рождението му. Вечер, посветена на големия преводач.

Блага Димитрова - 90 г. от рождението й. Съвместно със Сдружението на българските писатели.

Жан-Жан Русо - 300 год. от рождението му. Съвместно с Швейцарското посолство.

Съвместни чествания с РКИЦ: