Събития

2012.10.01 - Международен ден на преводача

На 1 октомври СПБ отбеляза Международния ден на преводача и 160-годишнината от първата изява на българска жена в книжовността - поетесата, преводачката и фолклористката Елена Мутева, с премиера на книгата на нашата колежка Марина Младенова „Елена Мутева 1829-1854. Едно закъсняло завръщане“, изд. Артграф, 2012 г. Празникът беше организиран от председателя на секция ХЛ Тодорка Минева-Праматарова и от съюзния секретар Сабина Павлова. Отново Националната библиотека отвори вратите си за изявата ни, а нейният директор - проф. д-р Боряна Христова ръководи тържеството.

2012.06.16 - Етичната харта на АБК и СПБ

АБК след разговори със СПБ и обсъждания на отношенията преводач-издател записа в чл. 5 от Етичната си харта специален раздел, посветен на отношенията издател-преводач, където залегнаха частично някои от нашите искания.

Тези текстове могат да се видят на сайта на АБК на адрес: http://www.abk.bg/page/charter

Текстът, засягащ преводачите, гласи следното:

„V. Взаимоотношения между книгоиздатели и литературни преводачи

2012.05.30 - Семинар АRROW

СПБ участва в еднодневен семинар, организиран от АБК, за запознаване с информационната система АRROW - проект по Рамковата програма за конкурентоспособност и иновации на Европейската комисия със срок април 2011 - септември 2013 г. Това е програма, разработена в услуга на библиотеките и други заинтересовани лица да правят справки за правата, авторството, издателите и статуса на произведения, съдържащи текстове и изображения – обект на авторски права, чрез онлайн заявка за търсене в мрежа от база данни.

2012.05.15 - „Пловдив чете” и сп. „Панорама”

В рамките на празниците „Пловдив чете” в галерията „Георги Божилов-Слона” в Стария Пловдив се състоя премиера на априлския брой на „Панорама” с участието на главния редактор Жела Георгиева и колегите Йордан Костурков и Георги Ганев, преминала при много добро присъствие и интерес от страна на студенти и културната общественост. За участието на „Панорама” в „Пловдив чете” специална благодарност дължим на преводача и поета Георги Ганев.

2012.05.02 - Национална стратегия 2020

СПБ се включи в изработването на „Национална стратегия за развитието на културата до 2020г.”, която е част от стратегията на ЕС. Представителите на СПБ Рада Шарланджиева и Сабина Павлова участваха в заседанията на двете работни групи „Литература. Писмено наследство. Библиотеки. Книгоиздаване” и „Национален фонд Култура”. В края на януари УС обсъди материалите по стратегията. Последваха 6 заседания на групата в НБКМ по единия модул на Стратегията и 3 заседания в Министерството на културата по другия модул.

2012.01.05 - РЕПРО БГ

СПБ стана член на РЕПРО БГ. Организацията (основана през 2011 г.) е създадена да защищава легитимните интереси на носителите на писмени авторски права при възпроизвеждането по репрографски начин на техните произведения. В него засега членуват Асоциация „Българска книга” (АБК), Асоциация на писателите в България, Сдружение на Български писатели, Съюз на българските писатели и СПБ. Броят на членовете ще нараства поради събудения интерес.

2011.12.17 - Българска поезия на немски

СПБ, заедно със СБП и Българския ПЕН клуб организира в Австрийската библиотека със съдействието на Австрийското посолство представяне на преводите на немски език на Георги Бонев „Из лириката на Асен Разцветников“. С доклади участваха Петър Велчев и Ем. Стайчева. Събитието беше отразено в два популярни вестника за култура.

2011.12.15 - СУ и СПБ „Искам 6-тица“

СПБ бе поканен (по инициатива на един от младите членове на Съюза – Дария Карапеткова) от програмата в СУ „Преводач-редактор” за гост - участник във Вечер за представяне на т. ІІ от студентски преводи „Искам 6-тица“. С изказвания за превода участваха Жоро Маринов, С. Павлова и Ем. Стайчева.

2011.12.09 - Семинар

СПБ организира съвместно с посолството на Норвегия на семинар под наслов „Скандинавските литератури в България“. Семинарът се проведе в Столичната библиотека в Американския център. Присъстваха видни български преводачи от езиците на Скандинавия, български и скандинавски издатели, които споделиха своя опит в превеждането и разпространяването на тази литература.