Събития

2010.02.05 - Юбилеи

Съюзът участва като съорганизатор в конференция на Института за литература при БАН и НБКМ по повод юбилеите на Леда Милева и Валери Петров.

2013-05-18

Тази година редовното годишно Общо събрание на СПБ беше отчетно-изборно. За председател на сдружението беше преизбрана проф. Емилия Стайчева. Нови ръководители на секции са Теодора Цанкова – „Художествена литература”, Недялка Чакалова – „Синхрон и консекутив”. Нови членове на УС са Румяна Л. Станчева – международна дейност и Георги Александров – информационна дейност. Нов член на Контролния съвет е Андрей Кирков. Комисията по професионална етика е с изцяло нов състав: Анна Златкова, Веселина Райжекова и Мариана Ревенска.

2012-12

Председателят на СПБ Емилия Стайчева е приела поканата за включване на СПБ в новооснования Форум на творческите съюзи. Форумът възнамерява да бъде безвъзмезден консултативен орган в т.нар. „Обществени съвети” към отделните министерства у нас. Делегираните членове на Форума ще се намесват като експерти при засягане на въпроси на творческите обединения у нас. Форумът е провел няколко сбирки. Постигнал е успех чрез изложенията си до правителството в запазването на сградата на НДК и на предназначението й изцяло за културни изяви.

2012-12-19

В Руския център на Столичната библиотека се състоя премиера на двата броя на „Панорама” по проекта „Гениални клонки на руската литература”, финансиран от Фонд „Руский мир”. Изказваме благодарност на всички колеги, взели участие в голямата дарителска акция на тези броеве, осъществена с помощта на библиотеки, университети и други културни институти в цялата страна.

2012-12-03 - 2012-12-06

Събитие за преводното дело е филологическият превод от персийски оригинал с бележки и коментар, направен от Иво Панов в съавторство с Алиреза Пурмохаммад на шедьовъра на Фердоуси „Шах-наме” (“Книга за царете”). Представянето на книгата в рамките на декемврийски панаир на книгата в НДК, организирано от издателя В. Ванчева, се превърна в преводачески празник и спечели наградата на АБК за 2012 г. - „Бронзов лъв”.

2012-10

По проекта „Почувствай Босна”, осъществен с помощта на литературната мрежа „Традуки” гостуваха трима босненски поети и писатели. Бяха организирани срещи с български писатели, преводачи и издатели, както и премиери в София и Пловдив на четири босненски книги, издадени от издателствата „Панорама”, „Сонм” и „Ерго”. Проектът премина при много голям интерес от страна на читателската публика и медиите.

2012-08

По повод 200 г. от рождението на Чарлс Дикенс със съдействието на Аглика Маркова Британският съвет се обърна към СПБ с предложението заедно да отбележим годишнината, като направим съвместен щанд на годишното издание на „София диша”. Аглика Маркова и колеги от Британския съвет направиха съвместна обосновка пред Софийската община за включването на щанда в програмата. За щанда А. Маркова беше подготвила листовки с библиография на Дикенсовите преводи у нас, с люботипни въпроси за Англия, Дикенс, английския и българския език.