Кои сме ние

Съюзът на преводачите в България (СПБ) е национална неправителствена професионално-творческа организация.

От септември 2022 г. председател на СПБ е Антония Пенчева. В официалния орган на управление, Управителния съвет (УС), влизат още: Хайри Хамдан (заместник-председател), Невена Панова (секретар), Весела Еленкова (председател на ХЛХ), Елица Иванова (председател на НТЛ-ЗП), Недялка Чакалова (председател на СК) и Сабина Павлова (председател на ТИК). 

СПБ е учреден на 5 юни 1974 г.

СПБ е регистриран през 2001 г. като сдружение за осъществяване на дейност в обществена полза и е вписан в Централния регистър на Министерството на правосъдието.

СПБ обединява преводачи професионалисти от всички видове превод и теоретици на превода.

СПБ е структуриран в 4 секции, според жанровете превод.

СПБ илюстрира професионализма на своите членове и чрез дейността на „Бюро преводи”.

СПБ представя чуждестранната литература в нейните разнообрази модерни и класически проявления, както и изкуството и историята на превода в своето уникално за България списание с издателство „Панорама.

СПБ е член на Международната федерация на преводачите – ФИТ (Fédération Internationale des Traducteurs).

СПБ е член на Европейския съвет на асоциациите на литературните преводачи - ЕСАЛП (CEATL - Conseil Européen des Associations de Traducteurs Littéraires).

ФИТ     ЕСАЛП    Панорама     Бюро Преводи