Събития

12.12.2017: ВЕЧЕР, ПОСВЕТЕНА НА НИКОС КАЗАНДЗАКИС И НА ПРЕВОДИТЕ МУ НА БЪЛГАРСКИ ОТ ГЕОРГИ КУФОВ

      На 12 декември в театъра на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ – „Алма Алтер“ – се състоя вечер, посветена на Никос Казандзакис и Георги Куфов, преводача с най-голям принос за популяризиране на творчеството на гръцкия писател в България. Тази година се навършват 60 години от смъртта на Критянина със световна известност, в Гърция 2017 г. е обявена за година на Казандзакис.

предстояща премиера

Днес ще бъде представен фтф фтф тфт тфт фттффтфрфт фтфтфтф т фт фтфттфтфтф фт фтфтф фтф тф тфтфт фт фтфтфг фтф тттфттф фтхххххххххххххххххххххххххххххххх   йнйнйнфйф цхсб бъ бх бб бжгх бхбххб б хб хбх бхб б

новият превод на...

предстояща премиера

Днес ще бъде представен фтф фтф тфт тфт фттффтфрфт фтфтфтф т фт фтфттфтфтф фт фтфтф фтф тф тфтфт фт фтфтфг фтф тттфттф фтхххххххххххххххххххххххххххххххх   йнйнйнфйф цхсб бъ бх бб бжгх бхбххб б хб хбх бхб б

новият превод на...

предстояща премиера

Днес ще бъде представен фтф фтф тфт тфт фттффтфрфт фтфтфтф т фт фтфттфтфтф фт фтфтф фтф тф тфтфт фт фтфтфг фтф тттфттф фтхххххххххххххххххххххххххххххххх   йнйнйнфйф цхсб бъ бх бб бжгх бхбххб б хб хбх бхб б

новият превод на...

предстояща премиера

Днес ще бъде представен фтф фтф тфт тфт фттффтфрфт фтфтфтф т фт фтфттфтфтф фт фтфтф фтф тф тфтфт фт фтфтфг фтф тттфттф фтхххххххххххххххххххххххххххххххх   йнйнйнфйф цхсб бъ бх бб бжгх бхбххб б хб хбх бхб б

новият превод на...