Събития

2011.09.30 - Международен ден на преводача

Международният ден на преводача беше отбелязан съвместно с НБКМ и Полския институт в София с вечер, посветена на преводите и преводачите на Чеслав Милош в България с участието на поета Ришард Криницки и преводачите Вера Деянова и Силвия Борисова. Честването бе откиро от председателя на СПБ.

2011.04.15-17 - Първо „Ателие по превод”

Първото у нас „Ателие по превод естествено намери своя организатор в лицето на СПБ. Ателието се организира по инициатива на секция „Художествена литература” съвместно с фондация „Елизабет Костова” за англоезични преводачи. Темата на ателието беше „Да преведеш смисъл: проблеми при превода на съвременни англоезични романи”. Ръководител на проекта от СПБ беше Тодорка Минева-Праматарова и Милена Делева от Фондацията. Лектори бяха преводачите Жени Божилова, Иглика Василева, Йордан Костурков и носителите на нагрвадата „Кръстан Дянков” за 2010 г.

2011.03.09 - ТРАДОС

Секция НТЛ на СПБ представи последната версия на продукта за създаване на подходяща среда за превод „Ес Ди Ел Традос” (SDL TRADOS) от фирмата „Ивентика ООД” в СУ в залата на Тестовия център за руски език.

2011.02.10 - „Хексалогът”

Ръководителят на секция „Художествена литература” при СПБ - Тодорка Минева-Праматарова и Рада Шарланджиева организираха членовете на секцията и на секция „Хуманитаристика” за участие в анкета за литературни преводачи, предложена от CEATL (Groupe de Travail Enquête 2010/2011). Анкетата имаше за цел да представи условията на договаряне на преводаческия труд с издателствата – преводачески права, заплащане, спонсориране по програми и др. В анкетата взеха участие 60 души.

2011.02.07 - „Към замъка”

Австрийската библиотека при СУ съвместно със СПБ представи последния превод на Недялка Попова, романа „Към замъка” от Мариане Грубер, която специално пристигна от Австрия да присъства на представянето. Организатор и водещ на събитието беше председателя на СПБ.

2011.01.20 - „Великолепната шесторка”

otkr SPB

СПБ беше инициатор и организатор (в лицето на своя пиар Аглика Маркова) на творческата вечер „Великолепната шесторка” съвместно с БТА. Вечерта беше посветена на едни от създателите на българската преводаческа школа в БТА и майстори на художествения превод:

Алфред Криспин, Дмитрий Иванов, Жени Божилова, Кръстан Дянков, Петко Бочаров и Тодор Вълчев.

2011.01.17 - Пастернак

СПБ беше съорганизатор на две творчески вечери, инициирани от поета и преводач Найден Вълчев – председател на клуб „Приятели на руската книга”, с които бяха отбелязани годишнини на Александър Блок и Борис Пастернак. В Творческата вечер за Блок свои преводи на български представиха известните наши преводачи Петър Велчев, Кирил Кадийски и Иванка Павлова. Творческа вечер за Пастернак в РКИЦ се проведе в началото на 2011 г.

2010.12.17 - Л. Огнянов-Ризор

Съвместно с катедра „Германистика и скандинавистика” към ФКНФ при СУ СПБ организира и проведе научна сесия по случай 100 год. от рождението на Л. Огнянов-Ризор. Основен организатор, водещ и докладчик беше председателят на СПБ. С доклади участваха 5 души от СПБ: Ал. Шурбанов, Б. Парашкевов, А. Лилова, Ил. Владова, В. Кацарова, С. Павлова.