Събития

2010.11.19 Преглед на превода в България, 2008-2010г.

Редовният двугодишен преглед на превода в България се проведе на 19.11.2010 г. в Новата конферентна зала на Софийския университет „Св. Климент Охридски”, със съучастие на ФКНФ и ФСлФ при СУ. Това беше и добър повод за членовете на СПБ, преподаватели в СУ, да поканят студенти за включване в дискусиите по време на прегледа. Така СПБ привлече вниманието на млади специалисти към своята дейност и я популяризира.

2012.04.06-07 Работилница по превод

Опитът и сполуките на англоезичното ателие се пренесоха върху друг чужд език – сърбохърватския. Съюзният секретар Сабина Павлова и Жела Георгиева организираха през април 2012 г. двудневна „Работилница по превод” за студентите от ЮЗУ „Неофит Рилски” в Благоевград. Лектори баха изявените опитни преводачки Рада Шарланджиева, Жела Георгиева и Русанка Ляпова.

2012.11.28 Преглед на превода в България

УС на СПБ реши да организира прегледите по групи езици, като се обърне внимание най-напред на т.нар. „малки” или „редки” езици. При тях преведените произведения не са толкова много и прегледът обхвана по-голям период. Така СПБ, съвместно с Центъра за източни езици и култури към СУ „Св. Климент Охридски” проведе на 28 ноември 2012 г. в Зала № 1 в Ректората на СУ Преглед на превода в България на тема „Преводите на български от източни езици (2007 – 2012 г.)”. Премина при голям интерес от страна на преводачите от тези езици и на студентите от Факултета по класически и нови филологии.

2013.05.17-19 Трето Ателие по превод

Третото ателие по превод доказа, че ателиетата, организирани от фондация „Елизабет Костова” и секция „Художествена литература” на СПБ, се превръщат в добра ежегодна практика. Тази година по предложение на предходните участници ателието беше посветено на въпроси и умения при превод от родния (български език) на чуждия английския език). Лектори в ателието бяха Анджела Родел, Зорница Христова, Кристин Димитрова, Кристофър Бъкстон, Христо Стаменов. Допуснати до участие в ателието бяха 14 души.

2013.05.18 - Общо събрание на СПБ

Тази година редовното годишно Общо събрание на СПБ беше отчетно-изборно. За председател на сдружението беше преизбрана проф. Емилия Стайчева. Нови ръководители на секции са Теодора Цанкова – „Художествена литература”, Недялка Чакалова – „Синхрон и консекутив”. Нови членове на УС са Румяна Л. Станчева – международна дейност и Георги Александров – информационна дейност. Нов член на Контролния съвет е Андрей Кирков.

2012.12.19 - Премиера на „Панорама”

В Руския център на Столичната библиотека се състоя премиера на двата броя на „Панорама” по проекта „Гениални клонки на руската литература”, финансиран от Фонд „Руский мир”. Изказваме благодарност на всички колеги, взели участие в голямата дарителска акция на тези броеве, осъществена с помощта на библиотеки, университети и други културни институти в цялата страна.

2012.12.10 - Форум на творческите съюзи

Председателят на СПБ Емилия Стайчева е приела поканата за включване на СПБ в новооснованияФорум на творческите съюзи. Форумът възнамерява да бъде безвъзмезден консултативен орган в т. нар. „Обществени съвети” към отделните министерства у нас. Делегираните членове на Форума ще се намесват като експерти при засягане на въпроси на творческите обединения у нас.

2012.12.03.-06 - Коледен панаир на книгата

Събитие за преводното дело е филологическият превод от персийски оригинал с бележки и коментар, направен от Иво Панов в съавторство с Алиреза Пурмохаммад на шедьовъра на Фердоуси „Шах-наме” („Книга за царете”). Представянето на книгата в рамките на декемврийския панаир на книгата в НДК, организирано от издателя В. Ванчева, се превърна в преводачески празник и спечели наградата на АБК за 2012 г. - „Бронзов лъв”.

2012.10.10 - ТРАДУКИ

По проекта „Почувствай Босна”, осъществен с помощта на литературната мрежа „Традуки” гостуваха трима босненски поети и писатели. Бяха организирани срещи с български писатели, преводачи и издатели, както и премиери в София и Пловдив на четири босненски книги, издадени от издателствата „Панорама”, „Сонм” и „Ерго”. Проектът премина при много голям интерес от страна на читателската публика и медиите.