2011-05

Събитие, свързано с повишаване езиковата култура на учащите се в България бе проектът „е-Мерси за превода” по Програма „М-Тел грант”. От предложените 46 други проекта от цялата страна като най-оригинална и новаторска бе избрана идеята на преводачката Йорданка Трифонова за виртуален конкурс за превод на песни и клипове сред учащите се. Йорданка Трифонова разви и разработи своята идея и подготви проекта „е-МЕРСИ ЗА ПРЕВОДА!” Това е най-мащабният проект на СПБ и списание с издателство „Панорама” през последните години. Всички, които пряко или косвено участваха и продължават да участват в него, допринесоха за популяризирането на името и авторитета на СПБ.