2011-03-09

Секция НТЛ на СПБ представи последната версия на продукта за създаване на подходяща среда за превод  „Ес Ди Ел Традос” (SDL TRADOS) от фирмата „Ивентика ООД” в СУ в залата на Тестовия център за руски език.