Проекти

Събития, свързани с превода и културата, които СПБ ще отбележи през 2012 г.

Сидер Флорин - 100 г. от рождението му. Вечер, посветена на големия преводач.

Блага Димитрова - 90 г. от рождението й. Съвместно със Сдружението на българските писатели.

Жан-Жан Русо - 300 год. от рождението му. Съвместно с Швейцарското посолство.

Съвместни чествания с РКИЦ:

  • Херцен - 200 год. от рождението;
  • Корней Чуковски - 130 год. от рождението;
  • М. Цветаева и К. Паустовски  - 120 год. от рождението.

Януш Корчак - честване на полския педагог съвместно с Полския институт в София.

Иво Андрич - 120 г. от рождението. Изд. „Панорама” подготвя публикуването  на 3 негови книги.

Близкоизточната и далекоизточната преводна литература у нас”. Преглед на преводната  продукция за 2010-2011г. в България. Прегледът се организира със специалностите в Центъра за източни езици и кулутра на СУ „Св. Клименвт Охридски” и със специалността Арабистика в НБУ.

История славянобългарска” от Отец Паисий Хилендарски и нейните нови преводи на чужди езици. Проект за честване на 250 години от написването на Историята.