Новини

2013.08.05 - Видеоклип

Втори международен конкурс за видеоклип „Посочете преводача”

Награда: 1000 евро. Краен срок за изпращане на видеоклиповете: 1 септември 2013 г.

 

Подробности:

2013.05.18 - Общо събрание на СПБ

Тази година редовното годишно Общо събрание на СПБ беше отчетно-изборно. За председател на сдружението беше преизбрана проф. Емилия Стайчева. Нови ръководители на секции са Теодора Цанкова – „Художествена литература”, Недялка Чакалова – „Синхрон и консекутив”. Нови членове на УС са Румяна Л. Станчева – международна дейност и Георги Александров – информационна дейност. Нов член на Контролния съвет е Андрей Кирков. Комисията по професионална етика е с изцяло нов състав: Анна Златкова, Веселина Райжекова и Мариана Ревенска.