Новини

Анкета на ЕСАЛП за условията на труд на преводачите на литература и хуманитаристика в Европа


Европейският съвет на асоциациите на литературните преводачи е изготвил нова анкета за условията на труд на преводачите на литература и хуманитаристика в Европа. Анкетата е анонимна, версията на български език е на разположение тук.

23 април - Световен ден на книгата и авторското право
На всички членове на СПБ, както и на всички колеги и приятели, които създават и издават Книги, и на онези, които ги четат с любов, препрочитат ги и поощряват и другите да четат:Честит Ден на книгата и авторското право, отбелязван вече 25 години!
Да си пожелаем здраве и много стойностни книги край нас!
И нека все по-малко ни се налага да се борим срещу нарушаване на авторското право!

ИНФОРМАЦИЯ


във връзка с приключилото наказателно дело от частен характер № 1120/2018 срещу Иво Панов (председател на СПБ за периода 2016–2019), Анна Златкова (председател на Комисията по професионална етика за периода 2016–2019) и Гергана Фъркова (германист, изготвил експертните становища за заимстване на текстове от чужди преводи на произведения от Йозеф Рот и Артур Шницлер)Унгарската литература и нейните млади преводачи


На
третия семинар за превод на унгарска
литература, ориентиран към младите
преводачи, участниците превеждаха
откъси от романа „Сляпата маймуна” на
младия унгарски писател Болдижар Фехер,
носител на наградата Марго за дебют
през 2019 г. Семинарът се състоя от 17 до
23 февруари в прекрасните условия, които
предоставя Къщата за превод в Балатонфюред.
Тя функционира от 1998 г., започва работа
след близо тригодишна подготовка, неин
основен мотор е Петер Рац, преводач и
поет, за когото Фондация „Унгарска къща