База данни с преводачи и техните наследници

Фонд Култура Базата данни се реализира с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” по „Програма за възстановяване и развитие на частни културни организации“. 2023 г.

Създаването на Базата данни е в развитие. За справки се свържете с администрацията на СПБ.

Имена (псевдоним) Превежда на български ОТ Превежда от български НА Действия
Добромир Димитров Добрев полски полски преглед
Доля Борисова Петринска-Мадолева руски руски преглед
Донка Любенова Илинова немски немски преглед
Донка Николова Меламед (Донка Меламед) френски, турски, руски френски преглед
Донка Любомирова Минкова английски английски преглед
Дора Теофилова Горненска испански испански преглед
Дора Стойкова Иванова немски немски преглед
Драга Генадиева Рафаилова руски руски преглед
Драгомир Христов Петров италиански, френски преглед
Ева Винарова Русева словашки преглед
Ева Цончева Садакова-Ралчевска английски преглед
Евгени Петков Ерменков английски, сърбохърватски, руски английски преглед
Евгения Панайотова Божилова-Хайтова (Жени Божилова) английски преглед
Евгения Антонова Люцканова (Евгения Люцканова) немски, руски немски преглед
Евгения Георгиева Паничерска-Камова английски преглед
Евгения Борисова Христова-Дякова испански, португалски испански, португалски преглед
Евелина Първанова Първанова немски немски преглед
Евелина Георгиева Станчева арабски, английски, френски, италиански арабски преглед
Евтим Илиев Стайков испански испански преглед
Екатерина Стефанова Арнаудова руски руски преглед