База данни с преводачи и техните наследници

Фонд Култура Базата данни се реализира с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” по „Програма за възстановяване и развитие на частни културни организации“. 2023 г.

Създаването на Базата данни е в развитие. За справки се свържете с администрацията на СПБ.

Имена (псевдоним) Превежда на български ОТ Превежда от български НА Действия
Георги Диков (Дмитриевич) Иванов френски, английски, руски руски преглед
Георги Асенов Йорданов (Георги Струмски) руски, украински преглед
Георги Христов Куфов френски, гръцки преглед
Георги Христов Мицков френски, италиански преглед
Георги Симеонов Никлев немски немски преглед
Георги Панчев Панов френски преглед
Георги Димитров Христов немски немски преглед
Георги Цанков Цанев (Георги Цанков) френски, полски преглед
Георги Светославов Цветков испански, френски испански преглед
Гергана Танева Стратиева румънски преглед
Господинка Желева Иванова руски преглед
Гочо Георгиев Чакалов немски, английски, френски, италиански английски, немски преглед
Грозданка Стефанова Алварадо испански испански преглед
Дагмар Ева Карлос-Гинчева немски преглед
Даниела Миткова Илиева италиански италиански преглед
Данчо Рафаилов Банов (Банчо Банов) руски, френски, немски преглед
Дафинка Владимирова Иванова-Пламенова испански, френски испански, френски преглед
Дженю Дженев Василев (Дженю Василев) руски, немски преглед
Джинета Джакомо Данчева италиански, френски италиански, френски преглед
Диана Иванова Дамянова-Долмова руски преглед