База данни с преводачи и техните наследници

Фонд Култура Базата данни се реализира с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” по „Програма за възстановяване и развитие на частни културни организации“. 2023 г.

Създаването на Базата данни е в развитие. За справки се свържете с администрацията на СПБ.

Имена (псевдоним) Превежда на български ОТ Превежда от български НА Действия
Блага Николова Димитрова руски, полски преглед
Борис Иванов Миндов английски преглед
Борис Сергеев Мисирков руски, сърбохърватски преглед
Борис Тодоров Ников унгарски преглед
Борис Боянов Помянов немски немски преглед
Борислав Ангелов Балев английски английски преглед
Боян Александров Алексиев (Боян Алексиев) английски английски преглед
Боян Василев Атанасов английски, френски, немски преглед
Боян Георгиев Генов английски английски преглед
Боян Димитров Ничев (Боян Мичев) сърбохърватски, руски преглед
Валентина Николаева Виларова руски руски преглед
Валентина Илиева Топузова немски, италиански преглед
Валери Нисим(ов) Меворах-Петров английски, италиански преглед
Васил Николов Шамановски гръцки , полски гръцки преглед
Василка Маринова Хинкова руски, английски преглед
Велизар Борисов Бонев немски немски преглед
Венелин Пенчев Мечков испански преглед
Венцел Йорданов Райчев руски руски преглед
Вера Иванова Аврамова немски немски преглед
Вера Николова Андреева немски, английски, руски преглед