База данни с преводачи и техните наследници

Фонд Култура Базата данни се реализира с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” по „Програма за възстановяване и развитие на частни културни организации“. 2023 г.

Създаването на Базата данни е в развитие. За справки се свържете с администрацията на СПБ.

Имена (псевдоним) Превежда на български ОТ Превежда от български НА Действия
Вера Илиева Маркова френски, руски френски преглед
Веселин Кирилов Вапорджиев немски преглед
Веселина Стоянова Костадинова чешки, английски, руски, полски преглед
Вилхелм Цветанов Филипов немски, руски немски преглед
Виолета Матеева Даскалова италиански преглед
Виолета Димитрова Тицин английски, немски, италиански преглед
Владимир Цонев Ганев (Владимир Ганев) английски преглед
Владимир Иванов Голев (Владимир Голев) руски преглед
Вътьо Драганов Раковски чешки, словашки преглед
Вяра Атанасова Куева полски преглед
Галина Божкова Чолакова английски, руски английски преглед
Ганка Кънева Калчева чешки, словашки преглед
Ганка Веселинова Петкова-по баща Божанова арабски арабски преглед
Генчо Христозов Йорданов (Генчо Христозов) унгарски преглед
Георги Христов Атанасов испански преглед
Георги Петров Батаклиев старогръцки, латински преглед
Георги Димитров Вълчев чешки, словашки, фински, естонски, белоруски словашки преглед
Георги Иванов Георгиев руски, английски, немски, френски преглед
Георги Георгиев Джагаров (Георги Джагаров) руски преглед
Георги Крумов Иванов унгарски, сърбохърватски, руски, френски унгарски преглед