Научна и техническа литература и заклети преводачи (НТЛ-ЗП)

Ръководител на секцията:

Елица Иванова

Членове на секцията:

Абдулхамид Казем Аалнасер – ЗП – персийски, арабски

Ани Людмилова Томова – НТЛ – италиански

Атанас Минков Иванов – НТЛ, ХП – английски, френски, италиански

Атанас Славчев Атанасов – НТЛ, ХП – немски, английски, френски

Ахилеас Асенов Лилов – ЗП - гръцки

Благовеста Стефанова Славова – ЗП – испански

Борис Валерий Янишевскши – ЗП, НТЛ – английски

Ваня Чавдарова Кашлакева – НТЛ - италиански, унгарски, френски

Виолета Стоянова Йотова – НТЛ – руски

Георги Ганев Георгиев – ЗП – английски, руски

Георги Иванов Хъшев – ЗП – персийски

Георги Кръстев Георгиев – НТЛ – английски, испански, френски

Гичо Христов Тодоров – НТЛ – френски, английски

Даниела Миткова Илиева – ЗП – италиански

Десислава Стоянова Чешмеджиева-Стойчева – английски

Димитрина Спасова Лесневская – НТЛ, ТИК – руски

Димитър Илиев Стаменов – НТЛ – немски, руски

Екатерина Йосифова Клайн – НТЛ, ЗП – немски

Елена Михайлова Петрова – НТЛ, СК – полски, руски, английски, френски

Елица Павликова Иванова – НТЛ – английски

Емануел Георгиев Икономов – НТЛ, ХЛ – английски, немски, френски

Жеко Кирилов Фетваджиев – НТЛ – английски

Жулиета Стефанова Томова – НТЛ – английски

Златозар Николаев Боев – НТЛ – английски, руски, френски

Иван Борисов Костурков – НТЛ – английски, френски

Иван Христов Димовски – НТЛ – английски, руски, немски, френски

Иванка Тодорова Димитрова – НТЛ – унгарски, английски, руски, френски

Йоаким Теодорос Каламарис – ЗП – гръцки

Калин Захариев Калчев – НТЛ – английски

Красимира Йорданова Дойчева – ЗП – английски

Лариса Абрамовна Петрова – НТЛ – руски

Лариса Иванова Конова – НТЛ – руски

Лилия Петрова Неделчева – НТЛ – немски, английски

Любозар Василев Халачев – НТЛ – английски

Маргарита Стефанова Камбосева – НТЛ – унгарски, фински, френски, руски, английски

Марина Тихомирова Арнаудова – ЗП - английски

Мирослав Стаменов Чорбанов – ЗП – полски

Михаил Димитров Кирков – ЗП – немски, френски, руски, сръбски, гръцки

Наталия Василева Дамянова – НТЛ – руски

Недрет Ахмед Саргън – ЗП – турски

Никола Петров Петров – НТЛ – английски, италиански, полски, немски

Павел Христов Златарев – НТЛ – английски

Петър Борисов Паскалев – НТЛ – немски

Прокопи Прокопиев Андреев – НТЛ – английски

Румяна Александрова Бикс – НТЛ, ЗП - английски, италиански

Светла Светозарова Мутафова – НТЛ, ЗП – немски, английски, руски, испански, френски

Снежанка Младенова Филева – ЗП – немски, английски, руски

Сотир Николов Рангелов – ЗП – английски език

Стефан Крумов Пинтев – НТЛ – немски

Стефан Теодосиев Мачев – НТЛ - немски

Стефан Пресиянов – НТЛ – английски

Стефка Илиева Шамановска – ЗП – италиански

Стефко Христов Стоянов – НТЛ, ХП – немски

Татяна Обретенова - НТЛ - руски  

Тодор Анастасов Тодоров – НТЛ – френски, руски, сръбски, хърватски

Томислав Симеонов Костянев – ЗП – английски, френски

Уршула Милчевска-Гайдарджиева – НТЛ, ХЛ – полски

Фросина Георгиева Парашкевова – ЗП, ХЛ – немски

Хатидже Али Бербер – ЗП – турски, персийски

Чавдар Иванов Петков – НТЛ – руски, английски

СПБ моли за извинение, ако има пропуснато име на колега преводач – член  на Съюза. Нека колегата бъде така любезен да телефонира в офиса или да изпрати имейл, за да коригираме пропуска своевременно.

Условия за прием в секцията:

Всеки преводач, който иска да стане член на секцията, следва да представи на ръководителя на секцията:

За преводачи на научна и техническа литература

  • 10 стр. текст оригинал и превода му на български език за рецензиране от секцията
  • Една препоръка от член на СПБ или от големи клиенти, за които е работил кандидатът
  • Явява се на интервю в секцията

За заклети преводачи

  • Подава се молба и подробно CV до председателя на секцията.
  • Той организира изпит – писмен и устен, чрез който се проверяват езиковите познания на кандидата. Изпитната такса е 120 лв. Резултатите от изпита се обявяват от председателя на изпитната комисия, в деня на изпита.
  • При условие, че резултатът от изпита е положителен, кандидатурата се докладва и се гласува в УС.

Всеки член на СПБ, който е заклет преводач, има право на личен печат. Печатът потвърждава правоспособността му и удостоверява членството му в СПБ.
 

 

РЕГИСТЪР
на заклетите преводачи с личен печат, 
членове на Съюза на преводачите в България

003Борис Янишевскианглийски
004Веселина Райжековаарабски
005Даниела Илиеваиталиански
006Жулиета Томоваанглийски
007Иво Пановпресийски
008Георги Александрованглийски
009Ладислав Цветковчешки
010Маргарит Жековнемски, английски, испански
011Мария Петковаруски, украински
012Наталия Колевачешки, словашки, руски, английски
013Румяна Биксанглийски, италиански
014Снежана Филеванемски, английски, руски
015Дида Филиповафренски
016Светла Мутафованемски, английски
017Тодорка Янева-Медникароваестонски
018Калинка Найденоваанглийски, руски
020Екатерина Клайннемски
021Абдулхамид Алнасерперсийски
022Хатидже Али Берберперсийски
023Ахилеас Лиловгръцки
025Андрей Матееванглийски, полски, руски, френски
027Йоаким Каламарисгръцки
028Георги Ганев Георгиеванглийски, руски
030Благовеста Славоваиспански
031Наталия Недялковаруски