Българските преводи са включени в регламента на наградата „Шейх Хамад за превод и международно разбирателство“

наградата Шейх Хамад за превод и международно разбирателство

Имаме удоволствието да съобщим, че благодарение на усилията на Мая Ценова, арабист и преводач, от 2023 г. българските преводи са включени в регламента на наградата „Шейх Хамад за превод и разбирателство“.

Ето какво разказва Мая Ценова:

След 33-те ми часа в Париж за Световния ден на арабския език в ЮНЕСКО в средата на декември пакистански колега прводач и университетски преподавател по арабски изпратил интервюто, което записа с мен там, на администраторите на „Наградата Шейх Хамад за превод и международно разбирателство' в Доха. Така малко преди Нова година получих покана от Катар да присъствам на връчването на наградите за 2022 г. в края на януари. И тръгнах на път, след като направих всичко възможно да отговоря на интереса на организаторите към превода в България от и на арабски език - написах петнайсетина страници, в които се постарах да спомена всички известни ми издания досега (повечето от които имам в собствената си библиотека, защото повечето от първите преводачи бяха мои преподаватели в СУ - Лотос Бораджиева, Веселина Райжекова, Кирияк Цонев...) И, разбира се, приложих двайсетте страници на английски език, резултат от проучването на колегата и моя приятелка Неделя Китаева по поръка на Фондация NextPage за преводите от арабски на български език през двете десетилетия от 1990 до 2010.

Целта на организаторите беше да им бъде предоставена първоначална информация. А моята надежда - преводите от арабски на български език и обратно да бъдат включени в кръга на вниманието на администраторите на Наградата „Шейх Хамад'.

На 2 март получих поздравления от румънския колега проф. Георги Григоре, който бе награден тази година в Доха за постиженията си в превода от арабски на румънски език. Той ми изпрати линк към обявяване начало на номинациите за тазгодишното издание на наградата. Поздравленията бяха за включването на българския език в регламента на Наградата „Шейх Хамад' за 2023 г.

Представям на вашето внимание превод на тази част от регламента:

Категория ПОСТИЖЕНИЯ

Тази категория е предназначена да удостои дългосрочните усилия, полагани от отделни лица и институции в сферата на превода от и на арабски език. Наградата се връчва на базата на поредица от издания, осъществени в сферата на превода от и на арабски език и допринесли за обогатяване на общуването в областта на културата и познанието.

Подкатегории за ПОСТИЖЕНИЕ за сесията 2023 г.:

*Превод от арабски на испански език

*Превод от испански на арабски език

*Превод от арабски на английски език

*Превод от английски на арабски език

*Превод от арабски на български език

*Превод от български на арабски език

*Превод от арабски на синдски език

*Превод от синдски на арабски език

*Превод от арабски на сомалийски език

*Превод от сомалийски на арабски език

Стойността на наградата във всяка подкатегория е 100.000 щатски долара

Условия за номиниране и самономиниране за наградата за постижение:

* Номинирането и самономинирането е ограничено в рамките на официално оповестените дати. (1 март 2023 – 31 юли 2023 -бел.прев.)

* Понастоящем номинирането и самономинирането е ограничено до областта на хуманитаристиката и социалните науки.

* Номинирането се извършва от институции (издателства, изследователски центрове, институти, университетски катедри и пр.) или чрез самономиниране.

* Номинирането и самономинирането следна да бъде за лица, които са живи към момента на обявяване на резултатите.

* Творбите на номинирания/самономиниралия се – лице или институция – не трябва да съдържат расистки или обидни становища.

* Преводите трябва да бъдат издадени и да имат международен стандартен номер на книга ISBN.

* Няма ограничения във времето относно датата на издаване на преводите.

* Журито за определяне на наградите има правото да номинира преводачи или творби, които не са били номинирани.

* Журито за определяне на наградите има правото да се възползва от наградените творби и преводачи в сферите на запознаване с Наградата и популяризирането ѝ.

* Получилият която и да е от наградите „Шейх Хамад за превод и международно разбирателство“ няма право да е кандидатира отново за никоя от категориите, преди да са изминали пет години.

* Специализираните журита си запазват правото да не присъдят наградата във всяка от категориите (ако представените творби не са на ниво, или не отговарят на условията за удостояване), или да коригират стойността ѝ според забележките на журиращите, или да отнемат наградата след присъждането ѝ, ако с налице причини за това.

* В случай на спор компетентност имат единствено съдилищата в Държавата Катар, като за база се приема арабският текст на Устава на Наградата.

За номиниране или самономиниране в категорията Постижения е необходимо:

• Да се попълни електронният формуляр на официалния сайт и да се изпратят в електронен вид най-ярките поне пет превода на номинирания или самономиниралия се. За предпочитане е да се изпрати възможно най-голям брой преводи (заедно с оригиналите), които отразяват нивото на постижението и приноса в областта на превода от и на арабски език.

• След завършване на процеса на номиниране/самономиниране по електронен път разпечатаният формуляр следва да се изпрати заедно с копия от приложените преводи заедно с оригиналните книги на следния адрес:

• Награда „Шейх Хамад за превод и международно разбирателство“

Квартал на културата (Каттара), сграда №28

Пощ. Кутия 12231

Доха, Катар

В случай, че имате въпроси относно начина на номиниране /самономиниране, или се сблъскате с каквито и да било технически проблеми при попълване на електронния формуляр, молим да контактувате единствено със следния електронен адрес: Award@hta.qa