СПБ подкрепя 10/42: Отворено писмо на преводачи на художествена литература

10/42: Отворено писмо на преводачи на художествена литература

СПБ подкрепя 10/42: Отворено писмо на преводачи на художествена литература. Прилагаме текста на писмото по-долу заедно със събраните до момента подписи.

Ако сте преводач на художествена литература или хуманитаристика и желаете да подпишете Отвореното писмо, моля, пишете на pismo10.42@gmail.com с двете си имена и езиците, от и на които превеждате.


Преводачите на художествена литература осъзнават отговорността наравно с издателите да се грижат за родния си език и литература чрез качествени, грамотни и верни на оригинала издания, да вдъхват живот на културната връзка на България със света. Но в последното десетилетия условията им за работа се влошават все повече, което води до отлив от професията и спад в нивото на превода. За да се преобърне тази обезпокоителна тенденция, са нужни солидарни усилия от всички заинтересовани страни - преводачи, издатели, включително държавни институции и ангажирани организации.


Първата стъпка вече е факт: намаляването на ДДС на 9% от 2020 година дава глътка въздух на книгоиздаването в ситуация на криза и нарастваща инфлация. Но тя не е достатъчна. Като следваща стъпка преводачите заявяват, в съгласие с добрите практики на европейските си колеги, че ще работят при минимална тарифа от 10 лв. на страница и само с договори за отстъпване на авторското право, както и че НЯМА да работят с издателства, които налагат т. нар. „договори за поръчка“/възложителски договори по чл. 42 от ЗАПСП. 

Така би се създала възможност да се гарантира по-високо качество на превода и по-голяма видимост на преводачите, като същевременно им се осигурят нужните условия за работа и живот.


10/42: Отворено писмо на преводачи на художествена литература


 

Скъпи колеги преводачи, уважаеми издатели,

Новината от последните дни е, че за година храните у нас са поскъпнали с повече от 50%.

Това всъщност не е новина, всеки го е забелязал по джоба си. Инфлацията засяга всички, но най-болезнено се отразява на хората с ниски доходи, каквито, за съжаление, сме и ние, преводачите на художествена литература. Сред нас не е прието да се говори за пари, смята се, че не е bon ton. Та ние служим на Духа, на Литературата! Щастливци сме, защото работим „по любов“. 

Да, но в последните десетилетия преводачите на художествена литература в България сме принудени да работим „по любов“ в изключително лоши условия на труд. Ниско заплащане (нерядко твърде разтегнато във времето), кратки срокове за предаване на превода, налагане на договори по поръчка вместо за отстъпване на авторско право, липса на отчетност на продажбите и неподновяване на договорите с издателствата след изтичане на определения срок за отстъпване на правото за разпространение – това са някои от най-често срещаните проблеми. В резултат все по-малко млади хора избират за своя професия художествения превод; постепенно той се превръща в луксозно хоби и се депрофесионализира. Описаните по-горе обстоятелства са причина и най-съвестният преводач да е принуден да работи бързо, под стрес и да не може да поддържа качеството, зад което трябва да застане с името си. Последиците са видими за всички: ниското ниво на превода в голяма част от издаваните у нас книги. Убедени сме, че четящите хора са забелязали тази тъжна тенденция.

Да, щастливци сме, защото работим „по любов“. Но това, оказва се, не е достатъчно... Любовта и отдадеността на професията губят смисъл, когато нямаш възможност да водиш достойно съществуване. И да, има значение дали ще отделиш три и повече месеца, за да преведеш една творба както трябва, или ще я претупаш за месец, за да си платиш сметките (и то само в случай че получиш хонорара си навреме). По-далечните ефекти от всичко това са многобройни: накърняването на авторитета на чуждестранни автори чрез недокрай точни преводи, влошеното качество на преводната литература в цялост, боледуването на съвременния език, стряскащо ниското ниво на грамотността – все неща, за които и преводачите, и издателите, носим отговорност. 

Ето затова днес трябва да нарушим добрия тон и да поговорим за пари.

Една проста сметка сочи, че при приетите за нормални тарифи в момента средният доход на преводача на художествена литература при пълна месечна натовареност е по-нисък от минималната работна заплата за 2023 година. Тоест под минималния праг на нормално физическо съществуване.

Тарифите за превод не са актуализирани адекватно от поне десетилетие, независимо от променящия се стандарт на живот, високата инфлация и намаляването на ДДС върху книгите на 9%. Те са далеч под препоръчителните възнаграждения на Съюза на преводачите в България и би трябвало всеки да разбира, че няма как да позволят на преводача да работи със спокойствието, нужно за създаването на качествен превод.

Проблемът със заплащането на преводачите на художествена литература не е само български и е признат на европейско ниво. С цел подобряване условията на труд в Европа, през 2011 г. Европейският съвет на асоциациите на литературните преводачи (ЕСАЛП) изготви Хексалог или Кодекс на добрите практики, в който настоява за справедливо възнаграждение на преводачите, което да им „дава възможност да живеят достойно и да създават превод с добри литературни качества“. Точно така, „да живеят достойно“. Това наше право е подкрепено и от законодателството на ЕС – Директива 790/2019 на ЕП и на Съвета относно авторското право в цифровия единен пазар, която е в процес на транспониране в България, се опитва да се справи с проблема, като постановява „принципа на подходящо и пропорционално възнаграждение“ на авторите (в т.ч. и преводачите). 

Уважаеми издатели, скъпи колеги, вярваме, че ни обединява любовта към литературата и професионализма в работата ни. Върху нашите плещи с вас пада отговорността да се грижим за езика си чрез качествени, грамотни и верни на оригинала преводни издания, да предлагаме на читателите качество без компромис в изпълнението, да вдъхваме живот в културната връзка на България със света. За нас съвестното изпълнение на задълженията ни като художествени преводачи е въпрос на професионална чест и смятаме, че е редно трудът ни да бъде подобаващо оценен.

Ето защо ние, долуподписаните, като изразяваме своето уважение към издателите, които държат на качеството на труда на преводачите, с които работят, и им плащат достойно,

открито декларираме, че отсега нататък:

1) ще работим при минимална тарифа от 10 лв./стандартна страница (1800 знака с разстоянията) за превод на художествена проза от чужд на български език;

2) ще работим само с договори, които предвиждат отстъпването на авторското право на преводача за определен срок съгласно Закона за авторското право и сродните му права (за справка вж. типовия договор на СПБ); НЯМА да работим с издателства, които си присвояват авторското право на преводача с т. нар. „договори за поръчка“/възложителски договори по чл. 42 от ЗАПСП.

Уважаеми издатели, скъпи колеги, ако сега не действаме заедно, последствията за литературния превод, за книгоиздаването, за езика ни ще са катастрофални. Само с общи усилия и солидарност можем да постигнем промяна към по-добро за всички ни!

 1. Або, преводач от английски, испански и португалски език
 2. Аглика Маркова, преводачка от английски
 3. Адела Миролевска, преводачка от английски
 4. Азиз Назми Шакир, преводач от и на турски, от османски и арабски
 5. Аксиния Михайлова, преводач от френски
 6. Албена Бакрачева, преводачка от английски
 7. Албена Димитрова-Несторова, преводачка от и на английски
 8. Албена Стамболова, преводачка от и на френски
 9. Албена Стаменова, преводачка от украински и руски
 10. Албена Тодорова, преводачка от японски
 11. Албена Шарбанова, преводачка от френски
 12. Алеко Дянков, преводач от и на немски
 13. Александра Велева, преводачка от английски и френски
 14. Александра Табакова, преводачка от английски език
 15. Александър Богданов, преводач от хинди и урду
 16. Александър Мануилов, преводач от английски и чешки
 17. Александър Маринов, преводач от и на английски
 18. Александър Шурбанов, преводач от английски
 19. Ана Димова, преводачка от и на немски
 20. Ана Нанева, преводачка от английски
 21. Ана Пипева, преводачка от и на английски
 22. Анастасия Гамова, преводачка от английски и френски
 23. Ангел Игов, преводач от английски
 24. Ангелин Мичев, преводач от английски
 25. Ангелина Александрова, преводачка от английски и руски
 26. Анджела Родел, преводачка на английски
 27. Анета Данчева-Манолова, преводачка от нидерландски, английски и френски
 28. Анета Тошева, преводачка от френски език
 29. Анжелина Пенчева, преводачка от чешки, словашки и руски
 30. Ани Артинян, преводачка от немски и английски
 31. Анна Златкова, преводачка от испански
 32. Анна Орешкова, преводачка от и на английски, от френски
 33. Анна Христова, преводачка от английски и френски
 34. Антоанета Колева, преводачка от френски и английски
 35. Антоанета Робова, преводачка от френски
 36. Антония Господинова, преводачка от норвежки
 37. Антония Пенчева, преводачка от литовски и руски
 38. Анюта Качева, преводачка от норвежки, шведски и датски
 39. Асен Милчев, преводач от словашки
 40. Ася Григорова, преводачка от руски
 41. Бистра Андреева, преводачка от английски
 42. Божил Христов, преводач от и на английски и от немски
 43. Борислав Стефанов, преводач от и на английски
 44. Борислава Спасова-Тълок, преводачка от английски
 45. Боряна Цанева, преводачка от и на френски
 46. Ботьо Буков, преводач от испански
 47. Боян Станков, преводач от руски
 48. Ванина Божикова, преводачка от румънски
 49. Васил Самоковлиев, преводач от чешки и словашки
 50. Василена Мирчева, преводач от английски
 51. Венеса Начева, преводачка от полски
 52. Вера Киркова, преводачка от португалски
 53. Венета Георгиева-Козарева, преводачка от руски и беларуски
 54. Венета Сиракова, преводачка от и на испански
 55. Венцислав К. Венков, преводач от и на английски
 56. Вера Деянова, преводачка от полски
 57. Весела Генова, преводачка от френски и английски
 58. Весела Динолова, преводачка от английски
 59. Весела Еленкова, преводачка от английски
 60. Весела Лулова Цалова, преводачка от/на италиански език
 61. Весела Петрова, преводачка от испански
 62. Весела Чергова, преводачка от испански и португалски
 63. Веселин Карастойчев, преводач от китайски и немски
 64. Веселина Райжекова, преводачка от арабски
 65. Веселка Ненкова, преводачка от и на испански
 66. Виктория Веселинова Кьосовска, преводачка от френски език
 67. Виолета Вичева, преводачка от немски
 68. Виолета Радкова, преводачка от английски
 69. Владимир Атанасов, преводач от латински, старогръцки, френски и руски
 70. Владимир Молев, преводач от английски
 71. Владимир Пенов, преводач от английски
 72. Владимир Пенчев, преводач от чешки и словашки
 73. Владимир Полеганов, преводач от английски
 74. Вълчан Вълчанов преводач от/на френски език
 75. Габриела Манова, преводачка от и на английски
 76. Галина Меламед, преводачка от френски и руски
 77. Георги Ангелов, преводач от френски
 78. Георги Рачев, преводач от руски
 79. Гергана Димитрова, преводачка от немски
 80. Гергана Калчева-Донева, преводачка от италиански
 81. Гергана Манолова, преводачка от и на английски
 82. Горанка Цветкова, преводачка от руски
 83. Даниела Гамова, преводачка от английски
 84. Даня Доганова, преводач от английски език
 85. Дарин Тенев, преводач от японски, английски и френски
 86. Даринка Кирчева, преводачка от португалски, френски, италиански и испански
 87. Дария Карапеткова, преводачка от италиански
 88. Денис Коробко, преводач от руски и немски
 89. Деница Каракушева, преводачка от английски и хинди
 90. Десислава Антова, преводачка от испански
 91. Десислава Сивилова, преводачка от и на английски
 92. Диляна Георгиева, преводачка от английски
 93. Диляна Денчева, преводачка от полски
 94. Димана Иванова, преводачка от чешки, словашки и френски
 95. Димана Митева, преводачка от хърватски, словенски и сръбски
 96. Димитрина Хамзе, преводачка от полски
 97. Димитър Атанасов, преводач от португалски
 98. Димитър Илиев, преводач от английски, френски, латински и старогръцки
 99. Димитър Кенаров, преводач от и на английски
 100. Добринка Кръстева, преводачка от и на английски
 101. Добромир Григоров, преводач от чешки
 102. Доротея Табакова, преводачка от старогръцки, латински, френски и руски
 103. Драгомира Вълчева, преводачка от новогръцки и старогръцки
 104. Ева Кънева, преводачка от норвежки, шведски, датски и немски
 105. Евгения Бернщайн, преводачка от английски и чешки
 106. Евгения Динкова, преводачка от френски и италиански
 107. Евгения Манолова, преводачка от полски и украински
 108. Евгения Панчева, преводачка от английски
 109. Евгения Тетимова, преводачка от норвежки
 110. Евелина Банева, преводачка от немски, английски и шведски
 111. Евелина Пенева, преводачка от английски и френски
 112. Евелина Хайн, преводачка от китайски, немски, руски и английски
 113. Екатерина В. Солнцева-Накова, преводачка от руски и полски
 114. Екатерина Войнова, преводачка от немски
 115. Екатерина Григорова, преводачка от новогръцки
 116. Екатерина Димчева, преводачка от английски език
 117. Екатерина Петрова, преводачка от и на английски
 118. Екатерина Търпоманова, преводачка от албански
 119. Елена Димитрова - преводач от немски и нидерландски език
 120. Елвира Великова, преводачка от английски
 121. Елена Алексиева, преводачка от английски
 122. Елена Семерджиева, преводачка от чешки, словашки, руски
 123. Елица Виденова, преводачка от английски
 124. Елица Попова, преводачка от италиански, каталонски и испански
 125. Елияна Генчева, преводачка от английски
 126. Елка Виденова, преводачка от английски
 127. Елена Павлова, преводачка от и на английски и руски
 128. Елмира Великова, преводачка от английски
 129. Емануел Икономов, преводач от английски, немски и френски
 130. Емануела Чичова, преводачка от френски и английски
 131. Емилия Юлзари, преводачка от испански, португалски и иврит
 132. Жана Желязкова, преводачка от турски, османски и английски
 133. Жанина Драгостинова, преводачка от немски
 134. Жозеф Бенатов, преводач от иврит и английски
 135. Здравка Евстатиева, преводачка от и на немски
 136. Здравка Михайлова, преводачка от и на гръцки и английски
 137. Здравка Петрова, преводачка от руски
 138. Златна Костова, преводачка от и на английски и руски
 139. Зорница Китинска, преводачка от френски
 140. Зорница Савчева, преводачка от норвежки и английски
 141. Зорница Христова, преводачка от английски
 142. Ива Манова, преводачка от италиански
 143. Ивайла Божанова, преводачка от английски
 144. Иван Златарски, преводач от английски
 145. Иван П. Петров, преводач от старогръцки, латински и полски
 146. Ивана Попстоянова, преводачка от английски и норвежки
 147. Иванка Павлова, преводачка от руски и унгарски
 148. Ивелина Ватова, преводачка от/на английски
 149. Ивета Милева, преводачка от и на немски
 150. Иглика Василева, преводачка от английски
 151. Илияна Чалъкова, преводачка от португалски
 152. Ирена Кръстева, преводачка от и на френски и италиански
 153. Ирина Димитрова, преводачка от френски
 154. Ирина Ценкова, преводачка от английски и руски език
 155. Ирина Черкелова, преводачка от и на английски език
 156. Искра Ангелова, преводачка от английски език
 157. Йоана Стоянова, преводачка от английски
 158. Йорданка Трифонова, преводачка от и на чешки
 159. Калина Лазарова, преводачка от английски
 160. Калоян Игнатовски, преводач от английски и испански
 161. Катерина Кокинова, преводачка от полски и английски
 162. Катя Диманова, преводачка от испански
 163. Катя Пеева, преводачка от френски
 164. Катя Попова, преводачка от английски
 165. Катя Раванова, преводачка от италиански
 166. Кирил Топалов, преводач от гръцки
 167. Костадин Кременски, преводач от италиански език
 168. Корнелия Славова, преводачка от и на английски
 169. Красимир Кавалджиев, преводач от и на френски
 170. Красимир Крумов, преводач от полски и руски
 171. Красимир Симеонов, преводач от шведски
 172. Красимир Тасев, преводач от испански
 173. Красимира Абаджиева, преводачка от английски и руски
 174. Кристиян Янев, преводач от полски
 175. Крум Георгиев, преводач от италиански
 176. Крум Крумов, преводач от полски
 177. Ксения Банович, преводачка на хърватски
 178. Леонид Костадинов Дуков, преводач от английски
 179. Лидия Шведова, преводачка от и на английски
 180. Лилия Добрева, преводачка от френски и испански език
 181. Лилия Желева, преводачка от украински
 182. Лилия Рачева-Стратиева, преводачка от полски и немски
 183. Лиляна Табакова, преводачка от и на испански
 184. Лора Ненковска, преводачка от румънски
 185. Лъчезар Селяшки, преводач от полски и руски
 186. Любов Костова, преводачка от и на английски
 187. Любов Кронева, преводачка от руски
 188. Любомир Гиздов, преводач от шведски и датски
 189. Любомир Мартинов, преводач от английски и френски
 190. Людмил Димитров, преводач от руски, словенски, сръбски/хърватски, английски
 191. Людмила Костова - преводач от немски, английски, чешки, словашки и руски
 192. Людмила Миндова, преводачка от сръбски, хърватски и словенски
 193. Майре Буюклиева, преводачка от английски и японски език
 194. Майя Пачникова, преводачка от английски и руски език
 195. Майа Разбойникова-Фратева, преводачка от/на немски
 196. Мариана Димитрова, преводачка от английски език
 197. Мариана Ревенска, преводачка от и на английски
 198. Мариана Христова, преводачка от и на английски
 199. Марина Деливлаева, преводачка от гръцки език
 200. Марина Огнянова, преводачка от/на английски и полски език
 201. Марина Стефанова, преводачка от английски и японски
 202. Мария Вутова, преводачка от/на испански език
 203. Мария Георгиева-Монтеро, преводачка от испански
 204. Мария Нанева, преводачка от и на испански език
 205. Мария Енчева, преводачка от нидерландски и немски
 206. Мария Змийчарова, преводачка от английски, шведски, датски и норвежки
 207. Мария Коева, преводачка от френски
 208. Мария Григорова, преводачка от полски и английски
 209. Мария Липискова, преводачка от руски
 210. Мария Михайлова, преводачка от английски
 211. Мария Николова, преводачка от норвежки, шведски и датски
 212. Мария П. Василева, преводач от и на английски език
 213. Мария Пачкова, преводачка от испански
 214. Мария Петкова, преводачка от руски и украински
 215. Мария Пипева, преводачка от английски
 216. Мария Тодорова, преводачка от английски
 217. Мария Ямболиева, преводачка от немски и английски
 218. Мартин Петров, преводач от английски, френски и италиански
 219. Маргарит Жеков, преводач от испански
 220. Мартин Христов, преводач от унгарски
 221. Мартина Неделчева, преводачка от японски и английски
 222. Матей Тодоров, преводач от и на английски
 223. Мая Генова, преводачка от каталонски и испански
 224. Мая Ненчева, преводачка от английски и китайски
 225. Мая Ценова, преводачка от арабски
 226. Меглена Боденска, преводач от шведски
 227. Милена Варзоновцева, преводачка от английски
 228. Милена Георгиева, преводачка от и на английски
 229. Милена Милева, преводачка от полски
 230. Милена Попова, преводачка от английски
 231. Мина Петрова, преводачка от френски
 232. Михаела Тодорова, преводачка от полски и немски
 233. Михайла Миленкова, преводачка от/на английски
 234. Момчил Шопов, преводач от турски, руски и азербайджански
 235. Надежда Радулова, преводачка от английски
 236. Надя Станчева, преводачка от немски
 237. Наталия Колева, преводачка от и на чешки и руски
 238. Нева Мичева, преводачка от италиански и испански
 239. Невена Дишлиева, преводачка от английски
 240. Невена Панова, преводачка от старогръцки
 241. Недялка Чакалова, преводачка от и на английски, от френски и руски
 242. Нели Димова, преводачка от унгарски
 243. Николай Бойков, преводач от унгарски и македонски
 244. Нина Венова, преводачка от френски
 245. Огнян Стамболиев, преводач от румънски, италиански и френски
 246. Павел Боржуков, преводач от испански
 247. Павлина Мартинова-Иванова, преводачка от украински
 248. Пейчо Кънев, преводач от английски
 249. Петрушка Томова, преводачка от/на английски
 250. Петя Петкова, преводачка от английски
 251. Пламен Хаджийски, преводач от немски и испански
 252. Преслава Петкова, преводачка от полски
 253. Правда Митева, преводачка от английски
 254. Рада Ганкова, преводачка от испански и португалски
 255. Рада Шарланджиева, преводачка от английски, сръбски/хърватски и френски
 256. Радост Железарова, преводачка от чешки и словашки
 257. Радостин Желев, преводач от английски и френски
 258. Райна Камберова, преводачка от украински
 259. Ралица Ботева, преводачка от английски език
 260. Росица Панайотова, преводачка от и на английски
 261. Росица Ташева, преводачка от и на френски
 262. Росица Цветанова, преводачка от фински, датски, шведски и норвежки
 263. Румен Павлов, преводач от и на английски
 264. Румен Стоянов, преводач от испански
 265. Румяна Л. Станчева, преводачка от френски и румънски
 266. Румяна Мл. Станчева, преводачка от и на френски
 267. Русанка Ляпова, преводачка от сръбски, хърватски и македонски
 268. Сава Драгунчев, преводач от английски и испански език
 269. Свежа Дачева, преводач от шведски
 270. Светла Кьосева, преводач от унгарски
 271. Светла Стоилова, преводачка от шведски
 272. Светла Стоянова, преводачка от норвежки, шведски, исландски, френски
 273. Светлана Комогорова-Комата, преводачка от английски, руски, сръбски и хърватски
 274. Светослава Славчева, преводачка от испански
 275. Свидна Михайлова, преводачка от испански
 276. Севджан Кендже, преводачка от и на турски език
 277. Силвия Борисова, преводачка от полски
 278. Силвия Вагенщайн, преводачка от и на френски
 279. Симеона Джуброва, преводачка от английски
 280. Снежана Милева, преводачка от английски
 281. Снежина Здравкова, преводачка от и на френски и от италиански
 282. Соня Александрова-Колева, преводачка от френски
 283. София Каталан, преводачка от испански
 284. Стела Джелепова, преводачка от шведски, норвежки и английски
 285. Стефан Паунов, преводач от исландски език
 286. Стефка Кожухарова, преводачка от испански
 287. Стоян Атанасов, преводач от френски
 288. Таня Батулева, преводачка от и на френски
 289. Татяна Пантева, преводачка от испански
 290. Теодора Давидова, преводачка от английски
 291. Теодора Цанкова, преводачка от испански
 292. Тодорка Минева, преводач от френски и руски
 293. Толя Радева, преводачка от италиански и френски
 294. Фросина Парашкевова, преводачка от и на немски
 295. Хайри Хамдан, преводач на арабски
 296. Хеле Далгор, преводачка от български и руски на датски
 297. Христина Балабанова, преводачка от чешки и словашки
 298. Христина Иванова, преводачка от английски език
 299. Христо Попов, преводач от хърватски и сръбски
 300. Христо Христов Тодоров, преводач от немски, английски, латински и старогръцки
 301. Цвета Цанкова - преводач от/на италиански език
 302. Цветанка Еленкова, преводачка от английски, гръцки, македонски
 303. Цветелина Лакова, преводачка от английски, немски и унгарски
 304. Цветомира Младенова, преводачка от сръбски и хърватски
 305. Юлия Гешакова, преводачка от английски и френски
 306. Яна Букова, преводачка от старогръцки, латински и новогръцки