В Ямбол проектът Съюз на преводачите в България и издателство Панорама – видимост чрез нови формати и нови публики беше представен на 26 март 2024 г.

Ямбол

Срещата разговор на 26 март по повод представянето на проекта, подкрепен от НФК, на Съюза на преводачите в България (СПБ) за създаване на дигитална база данни за преводачите и техните наследници и публикуване на двуезичното албумно издание за немско-българската художничка Анна Йосифова, осъществена благодарение на сътрудничеството на читалище „Пробуда, 1909“ в гр. Ямбол в лицето на секретаря на читалището Николай Пенев и координатора Ива Йовчева, които разгласиха в културната програма на града проявата и предоставиха Арт салона на 26.03.2024 г., откри пред нас колко е важен прекият контакт с публиката.
Присъстващите на срещата изслушаха с интерес изложенията на представителите на СПБ Сабина Павлова (за първата част) и Емил Басат (за втората част), като по време на разказа за художничката, илюстриран с пауърпойнт от албума, те прекъсваха с въпроси за нейния изобразителен и многостранен талант. 
Приятна изненада бяха и споделените мисли на двама-трима души за превода и за подходите на преводача към текста.
За създаване на непринудена атмосфера допринесе и изпълнението на популярни романси от 40-те години на миналия век, изпълнени от музикална певческа група на читалището, които успешно се съчетаха с изпълненията на Бахови миниатюри от виолиста Велян Ванков, също участник в творческия екип на проекта.
Събитието се превърна в картина за хармоничното съчетаване на слово, рисуване и музика – превод между различите изразни средства на духовната култура.