Карта на Ана Григорова

Лични данни
Име
Ана
Презиме
Николова
Фамилия
Григорова
Творческо име
Ана Григорова
Професионален профил
Превежда на български ОТ
руски
Вид превод
Научна и техническа литература
Служебна информация

Справката е изработена от ВР, ИвП, ЕП-И (10.2023).