Карта на Барбара Мюлер

Лични данни
Име
Барбара
Презиме
Зигфрид
Фамилия
Мюлер
Професионален профил
Превежда от български НА
немски
Вид превод
Хуманитаристика
Награди

1986: значка „Отличник” на Комитета за култура
1987: медал „Климент Охридски” с указ 1581 от 18 март 1987 г. 

Служебна информация

Справката е изработена от ВР, ИвП, ЕП-И (05.2023)