Карта на Анелия Горевич-Бобева

Лични данни
Име
Анелия
Презиме
Яковлевна
Фамилия
Горевич
Втора фамилия
Бобева
Професионален профил
Превежда на български ОТ
руски
Превежда от български НА
руски
Вид превод
Научна и техническа литература
Устен преводач
Награди

орден „Кирил и Методий” втора степен

Служебна информация

Справката е изработена от ВР, ИвП, ЕП-И (05.2023)