Карта на Андрей Данчев

Лични данни
Име
Андрей
Презиме
Йорданов
Фамилия
Данчев
Професионален профил
Превежда на български ОТ
английски
Превежда от български НА
английски
Вид превод
Теория, история и критика на превода
Награди

1980: Награда на СПБ

1983: Значка "Отличник" на Комитета за култура, заповед номер 83 от 13 април 1983 г.

1983: орден "Кирил и Методий" първа степен

Служебна информация

Справката е изработена от ВР, ИвП, ЕП-И (05.2023)