Карта на Алина Атанасова

Лични данни
Име
Алина
Презиме
Боянова
Фамилия
Атанасова
Професионален профил
Превежда на български ОТ
руски
Вид превод
Хуманитаристика
Награди

1977: орден „Кирил и Методий” първа степен 

медал „100 години „Георги Димитров”

Служебна информация

Справката е изработена от ВР, ИвП, ЕП-И (04.2023)