Карта на Александър Попов

Лични данни
Име
Александър
Презиме
Павлов
Фамилия
Попов
Професионален профил
Превежда на български ОТ
френски
руски
английски
Превежда от български НА
френски
руски
Вид превод
Научна и техническа литература
Устен преводач
Награди

1986: орден „Кирил и Методий” първа степен с указ 263 от 30.01.1986

Служебна информация

Справката е изработена от ВР, ИвП, ЕП-И (04.2023)