Награди

Жури на секция "Художествена литература" за годишните награди на СПБ за 2014 г.

На събрание на секция 'Художествена литература' през месец март бе избрано секционно жури за годишните награди на СПБ за 2014 г. в състав: Йорданка Трифонова, Румяна Станчева и Федя Филкова.

Вера Деянова с награда за превод

Полското Сдружение на авторите и сценичните композитори  ZAiKS удостои българската преводачка Вера Деянова с Литературна награда за превод на полска литература на български език за 2013 г. Наградата бе връчена на 23 април 2014 г. в сградата на Съюза на писателите във Варшава. Сред превежданите от Вера Деянова автори са Чеслав Милош, Збигнев Херберт, Вислава Шимборска, Ришард Криницки, Ева Липска и др.

Чуждестранни награди, присъдени на членове на СПБ след 2000 г.

2006 г. Ганчо Савов – Награда на Република Словения за популяризация на словенската литература и култура в чужбина

2007 г. Маргарита Дренска – Държавна награда на Португалия - орден „Инфанте Дон Енрике“ (равностойна на нашия орден „Стара планина“)

2013 г. Николина Атанасова - Държавна награда на Унгария „Унгарско злато“, 05.03.2013 г. (равностойна на нашия орден „Стара планина“)

Национални награди, присъдени на членове на СПБ след 2000 г.

24 май – награда на Министъра на културата

  • Жела Георгиева, 2012 г.
  • Маргарита Дренска, 2013 г.
  • Николина Ананасова, 2013 г.
  • Нина Венова, 2017 г.
  • Аглика Маркова, 2017 г.
  • Ленке Чикхеи, 2017 г.
  • Найден Вълчев, 2017 г.
  • Росица Ташева, 2018 г.
  • Ана Лилова, 2019 г.
  • Весела Кацарова, 2019 г.

 

„Хр. Г. Данов“

Награди на СПБ, присъдени след 2000 година

Годишни награди на СПБ за превод,

присъдени след 2000 год.

2021 год.

Александър Шурбанов ХЛХ, 2021 г. – Специална награда за изключително високи постижения – за превода от английски език на поемата Манфред от Джордж Гордън Байрон, изд. „Жанет 45“

Андрей Манолов, 2021 г. – Награда на СПБ за цялостна дейност