Конкурс за млади преводачи на полска литература

Съюзът на преводачите в България (СПБ) и Полският институт София обявяват първото издание на Конкурса за млади преводачи на полска литература.
Конкурсът е за преводачи до 35 години, които до момента нямат публикации или имат най-много една публикувана преводна книга. Желаещите да участват в конкурса ще превеждат един и същ прозаически текст. Постъпилите за участие в конкурса преводи ще бъдат оценени от жури, съставено от представител на СПБ и трима университетски преподаватели-полонисти. След обявяването на резултатите от конкурса ще бъде проведена работилница за обсъждането на проблемите на превода в изпратените работи, в която ще се включат всички млади участници под ръководството на членовете на журито.
 
ТЕКСТОВЕ ЗА ПРЕВОД
Тази година участниците ще превеждат разказа „Romeo i Julia z elektrycznym napędem“ от Стефан Вехецки – Вех. Стефан Вехецки (1896–1979) е полски писател-хуморист и журналист, събирач на градски фолклор, известен със своите фейлетони и разкази, които се явяват своеобразни хроники на всекидневния живот в полската столица.
Текстът за превод може да бъде изтеглен тук.
 
НАГРАДИ
  • Първа награда – 500 лв.
  • Втора награда – 300 лв.
  • Трета награда – 200 лв.
  • Две поощрителни награди – по 75 лв.

 
УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ
Най-късно до 23 декември 2018 г.  участниците в конкурса трябва да изпратят в електронен формат на адрес <spbprojects2018@gmail.com>
  • превода на разказа с приложена декларация за авторство на изпратения превод;
  • автобиография на български език в обем до 1000 знака с посочени дата на раждане, адрес, телефон и имейл;
  • актуална снимка.

 
СРОКОВЕ
  • Краен срок за изпращане на превода: 23 декември 2018 г.
  • Провеждане на работилница за обсъждане на проблемите на превода в получените интерпретации с всички участници, под ръководството на членовете на журито – 22 януари 2019 г.
  • Обявяване на резултатите от конкурса: 22 януари 2019 г.

 
ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Пишете ни на адрес: <spbprojects2018@gmail.com>