Почетни членове на СПБ

Александър Руденко – Русия

Ванда Смоховска-Петрова – Полша

Войчех Галонзка, д-р – Полша

Георги Бонев – Австрия

Джузепе Дел Агата, проф. д-р - Италия

Дьорд Сонди – Унгария

Людмила Попова-Уайтман – САЩ

Майкъл Холман, проф. – Великобритания

Нил Гилевич – Беларус

Норберт Рандов – Германия

Ханна Карпинска – Полша

Хуан Едуардо Сунига – Испания

Чън Дзиуин, проф. – Китай

Мария Стоянова Михайлова-Мръвкарова, доц. – България