ЕСАЛП

ЕСАЛП изразява загриженост във връзка с транспонирането на Директивата за цифровия единен пазар в България и други държави

Като част от процеса по проследяване на прилагането на Директивата за цифровия единен пазар, работна група „Авторско право“ на ЕСАЛП събра информация за отделни случаи (България, Франция, Италия, Полша) и изпрати писмо, изразяващо загриженост, до звено „Авторско право“ към ЕК.

Писмото описва случаи, в които неправилното прилагане не би защитило литературните преводачи и други автори от нежелано и несправедливо еднократно плащане, както и от други нарушения на правата им, в това число правото им на прозрачност.

Писмото завършва с препоръка ЕК да изясни, че: 

Анкета на ЕСАЛП за условията на труд на преводачите на литература и хуманитаристика в Европа


Европейският съвет на асоциациите на литературните преводачи е изготвил нова анкета за условията на труд на преводачите на литература и хуманитаристика в Европа. Анкетата е анонимна, версията на български език е на разположение тук.

Counterpoint/Contrepoint

Първият брой на новосъздаденото електронно списание на Европейския съвет на асоциациите на литературните преводачи Counterpoint/Contrepoint е вече факт. То ще излиза два пъти годишно, на английски и френски, и е предназначено за всеки, който има интерес към литературния превод. То ще представя информация както за дейността на ЕСАЛП, така и за литературния превод в Европа изобщо.

ЕСАЛП представя "Черепът на Йорик"

В последните дни на Годината на Шекспир Европейският съвет на асоциациите на литературните преводачи (ЕСАЛП) вдъхва живот на най-известния стих на Барда, представяйки го на 21 европейски езика, и ви честити настъпващата 2017 година.
[embed]https://www.youtube.com/watch?v=GQ58X8TIuVo&feature=youtu.be[/embed]

Преговори по ТПТИ: ЕСАЛП бие тревога заради това, че литературата и книгоиздаването не са сред т. нар. „изключения в областта на културата“

Съобщение до медиите
Брюксел, 2 февруари 2015 г.
 
Европейският съвет на асоциациите на литературните преводачи, представляващ 10 000 литературни преводачи от 29 европейски страни, призовава страните, отговорни за продължаващите преговори по Трансантлатическото  партньорство за търговия и инвестиции между ЕС и САЩ, да обърнат внимание на следните въпроси, тревожни за всички граждани с отношение към европейските литератури и културните ценности, които те представляват:

ТРЕТИ МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС ЗА ВИДЕОКЛИП “ПОСОЧЕТЕ ПРЕВОДАЧА”

Награда: 1000 евро. Краен срок за изпращане на видеоклиповете: 1 септември 2014 г.
Пруст е написал „В търсене на изгубеното време” на френски, но романът се чете по цял свят - на английски, испански, полски, норвежки, италиански, български... Как е възможно това? Кои са тези чудотворци, които ни поднасят световната литература на нашия собствен език? Това са литературните преводачи, разбира се. Ако съдите обаче по пресата, критическите отзиви и книжните корици, едва ли ще откриете следи от съществуването им. Помогнете им да станат видими.