Конференция „Новата унгарска литература - в контекста на българските преводи”

ungaristichna konferentsia20 май, 10.00 – 12.30, 14.00 – 16.30 ч.
СУ „Св. Климент Охридски”, Конферентна зала „Яйцето”
Организатори: СУ „Св. Климент Охридски“, специалност Унгарска филология, Сдружение на унгарските писатели, Унгарски културен институт
Цел на конференцията е издаването на сборник, от който интересуващите се от унгарската литература български читатели и студенти да се информират за издадените на български език художествени творби от унгарски писатели и поети. Очакват се 15 доклада и есета. На кръгла маса ще бъдат обсъдени въпроси за държавното финансиране на унгарската литература, както и системата за подпомагане на преводите. Докладчици се очаква да бъдат доц. Анна Гач от Будапещенския университет, специалист по история на литературата, председател на Сдружението на писателите, Золтан Чехи, ръководител на Унгарската катедра в Университета в Братислава, поет и преводач, Ева Маняи, ръководител на Катедра „Унгаристика“ в Букурещ, Ласло Бока, директор „Научна дейност“ в Национална библиотека „Сечени“, Золтан Немет, хабилитиран доцент в Университета в Нитра, Словакия, поет и специалист по история на литературата, Имре-Йожеф Балаж, доцент в Университет „Бабеш-Бояи“ Клуж Напока, Румъния, поет и литератор, Беатрикс Виши, специалист по история на литературата, научен секретар на Национална библиотека „Сечени“, Юлия Валашек, доцент в Катедра „Медии“ на Университет „Бабеш-Бояи“ Клуж Напока, Румъния. Поканени са и преводачите на художествена литература Мартин Христов, Моника Гълъбова, Нели Димова, Николай Бойков, Светла Кьосева, Стефка Хрусанова, Юлия Крумова.