Художествена литература и хуманитаристика (ХЛХ)

Ръководител на секцията:

Весела Еленкова

Членове на секцията:

Адриана Танева Андреева - ХЛ – френски, английски

Азис Назми Шакир-Таш - ХЛ – турски

Айгюл Мехмедова Гавазова - ХЛ – турски

Аксиния Тодорова Михайлова - ХЛ – френски, испански, италиански, румънски, сръбски, хърватски, литовски, латвийски и др.

Албена Димитрова Стоянова - ХЛ - английски, френски

Албена Кузманова Бакрачева - ХЛ - английски

Албена Проданова Стаменова - Сеизова - ХП – украински, руски

Александър Владимиров Шурбанов -ХЛ – английски

Ана Неделчева Нанева – ХЛ – английски

Ангелина Василева Димитрова - ХП – испански, френски

Андрей Борисов Манолов - ХЛ, ЗП – френски

Анета Данчева Манолова - ХЛ, ЗП – нидерландски, английски, френски, руски

Анжелина Христова Пенчева - ХЛ – чешки, словашки, руски

Анна Асенова Златкова - ХЛ – испански

Антоанета Георгиева Александрова Ханстеен – ХЛ – норвежки

Антон Борисов Христов - ХП – английски, руски, сръбски и хърватски

Антония Иванова Пенчева - ХП – руски, литовски

Асен Василев Зидаров - ХП, ХЛ – френски, италиански

Ася Иванова Григорова – ХЛ – руски

Атанас Звездинов - ХЛ – чешки, словашки, руски

Бистра Василева Тупарева - ХП – немски

Божко Василев Божков - ХП, ХЛ – полски

Бора Димитрова Беливанова - ХЛ – руски, китайски

Борис Стефанов Дамянов - ХЛ – английски

Ботьо Николов Буков - ХЛ – испански

Валентина Василевна Полянова - ХЛ, ЗП – руски, украински

Ваня Бозарова – Барболова - ХП – чешки, словашки, руски

Васил Боянов Атанасов - ХП, ХЛ, НТЛ – английски

Василий Иванов Иванов - ХЛ, НТЛ – френски

Велина Димитрова Минкова – ХЛ - английски

Венета Атанасова Сиракова – ХП – испански, руски, английски

Венета Колева Георгиева - Козарева - ХЛ – руски, белоруски

Вера Деянова Деянова – ХЛ – полски, руски, френски

Вера Киркова – ХЛ – португалски, испански

Весела Георгиева Сарандева – ХЛ – руски

Весела Данчева Еленкова – ХЛ – английски

Весела Тодорова Кацарова – ХЛ, ТИК – английски

Виолета Благоева Мицева – ХП – чешки, словашки,полски, руски

Виолета Веселинова Пенева – ХП, ХЛ – руски

Владимир Георгиев Молев – ХЛ – английски

Владимир Георгиев Пенчев – ХЛ – чешки, словашки, руски

Владимир Герчев Атанасов – ХЛ, ХП – старогръцки, новогръцки, латински, френски, руски, английски

Галина Нисим Меламед – ХЛ, ТИК – френски, руски

Галя Йотова Иванова – ХЛ, ХП – чешки, словашки

Генчо Иванов Дончев – ХП – немски, руски

Георги Иванов Рачев – ХП, ХЛ – руски

Георги Стефанов Стоев – ХП, НТЛ – японски, английски, руски

Гергана Иванова Фъркова-Ангелова – ХЛ – немски

Гюлчин Хюсеинова Чешмеджиева-Ковачева - ХЛ - турски, руски

Дарин Войнов Тенев - ХЛ – японски, английски, френски

Дария Светлозарова Карапеткова - ХЛ – италиански

Дима Миленкова Байнова-Кебеджиева - ХП – немски

Димана Тодорова Иванова – ХЛ – чешки, словашки, френски, английски

Димитрина Динева Лау-Буковска – ХЛ – полски

Димитър Тодоров Карагеоргиев – ХЛ – английски, френски

Добромир Григоров Григоров – ХЛ – чешки

Дора Янева-Медникарова – ХЛ – фински, естонски, руски, немски, английски

Евгения Константинова Котова – ХП, ХЛ – албански

Евелина Валентинова Хайн – ХЛ – китайски, немски, английски, руски

Евелина Венциславова Пенева – ХЛ – английски, френски

Екатерина Костадинова Ганева (АЛ – Ахмад) – ХЛ – арабски, френски

Елена Бориславова Дамянова – ХП – испански, френски

Елена Генова Кирова – ХЛ – италиански

Елена Николова Пинтева – ХЛ, НТЛ – немски

Елеонора Цветкова Тодорова – ХП – руски

Елка Георгиева Христова

Емилия Николаева Стаматова – ХЛ – английски, чешки, словашки, руски

Емилия Спасова Панева – ХП – руски

Жела Георгиева Владимирова – ХЛ – сръбски, хърватски, руски

Жечка Димитрова Георгиева – ХЛ – английски

Здравка Станчева Петрова – ХЛ – руски

Зорница Стефанова Китинска – ХЛ – френски, италиански, английски, руски

Иван Димитров Тотоманов – ХЛ – руски

Иванка Василева Томова – ХЛ – английски

Иванка Стаменова Павлова – ХЛ – унгарски, руски

Ивета Трифонова Милева – ХЛ, ТИК - немски, френски

Иглика Илиева Василева – ХЛ, ХП - английски

Илзе Герлах Калинова - ХЛ, СК

Илияна Иванова Чалъкова – ХЛ – португалски, италиански, английски

Йордан Йорданов Костурков – ХЛ – английски, руски, немски

Йорданка Атанасова Трифонова – ХЛ – чешки, словашки

Калоян Веселинов Праматаров – ХЛ – френски

Катя Димитрова Йорданова – ХЛ, ТИК – сръбски, хърватски

Кирил Любомиров Топалов – ХЛ - гръцки

Копринка Драгоева Червенкова - ХЛ – английски, руски, френски

Красимир Стефанов Кавалджиев – английски, френски –ХЛ

Красин Вълчев Химирски - ХЛ – индонезийски, малайски, английски, руски, френски, босненски

Ксения Иванова Кумчева - ХП - сръбски, хърватски

Лидия Георгиева Христова - ХП, СК – руски

Лилия Желязкова Рачева-Стратиева - ХЛ, ТИК- полски, немски, английски, френски

Лиляна Кънчева Табакова - ХП – испански

Лъчезар Петров Селяшки – ХЛ – полски, руски

Людмила Христова Дандолова - ХП – френски

Маня Асенова Костова - ХЛ – испански, френски, английски

Маргарит Иванов Жеков - ХЛ – немски, английски, испански

Маргарита Владимирова Дренска - ХЛ, ТИК - испански, португалски

Маргарита Янева Видиновска - ХЛ – фински, руски, немски, сръбски, хърватски

Мариана Георгиева Ревенска - ХП – английски

Мария Иванова Хаджиева - ХЛ – руски

Мария Кирова Петрова - ХП, НТЛ – испански, френски

Мария Николова Петкова-Базелкова - ХП, ХЛ – руски, украински

Мария Петрова Пачкова-Димитрова – ХП, ХЛ, ЗП – испански, френски

Мария Ширяева

Мая Илиева Генова - ХЛ – испански, каталонски

Мая Йорданова Атанасова - ХЛ – английски

Мая Йорданова Ценова - ХЛ – арабски

Меглена Боденска - ХЛ - шведски, датски, английски

Милена Емилова Попова - ХЛ – английски

Минка Георгиева Златанова - ХЛ – руски, френски

Надежда Розова – ХЛ – английски, хинди

Надя Христова Попова - Гуновска - ХЛ – руски, украински

Найден Станев Вълчев - ХЛ – руски, белоруски, украински

Наталия Маринова Чурова-Кулинска - ХП – португалски, испански, френски

Наталия Пенчева Колева - ХП, ЗП – чешки, словашки, руски, английски

Невена Аспарухова Панова – ХЛ – старогръцки, латински, немски

Никола Аспарухов Георгиев - ХЛ, ХП – немски, френски

Николай Боянов Тодоров – ХЛ – английски, испански

Нина Йорданова Венова - ХЛ, ТИК – френски

Огнян Тодоров Стамболиев - ХЛ – румънски, италиански, руски, френски

Павел Атанасов Боржуков – ХЛ (поезия) – испански

Павел Кирилов Константинов – ХЛ – английски

Пенка Желева Пейнирджиева – ХП – френски

Петър Павлов Герджиков - ХП – френски

Петя Петкова – ХЛ – английски

Правда Добринова Спасова - ХЛ – полски, английски, руски

Правда Илиева Митева - ХЛ – английски

Първан Йосифов Първанов-Черкаски – ХЛ – френски

Рада Цонева Шарланджиева - ХЛ – английски, сръбски, хърватски, френски

Райна Христова Камберова – ХП – украински, руски

Рени Рачева Йотова – ХЛ - френски

Росица Ташева-Гурковска – ХЛ - френски

Росица Христова Панайотова - ХЛ – английски

Румяна Лъчезарова Станчева - ХЛ – френски, румънски, английски

Румяна Младенова Станчева - ХП, СК – френски, английски

Румяна Стефанова Сарайдарова-Първанова - ХЛ, ЗП – италиански

Русалина Иванова Попова

Русанка Костова Ляпова - ХЛ – сръбски, хърватски

Светла Стефанова Кьосева – ХЛ – унгарски

Силвия Илиева Вагенщайн – ХЛ - френски

Силвия Радева Борисова - ХЛ – полски, руски, немски

Силвия Василева Василева – ХЛ - немски 

Слава Данчова Янакиева – ХЛ – английски, руски

София Михайлова Каталан - ХП, НТЛ – испански, руски

Станимир Борисов Делчев – ХП, ХЛ - френски

Стефан Гинев Танев – ХЛ – испански, френски

Стефка Василева Кожухарова – ХЛ – испански

Таня (Стоянка) Никифорова Попова – сръбски, македонски, руски, украински

Татяна Петрова Батулева-Кънчева – ХЛ – френски

Татяна Филева – ХЛ – руски, сръбски

Теодора Людмилова Цанкова - ХЛ – испански, английски

Тодор Николов Димитров - ХП – италиански

Тодорка Йорданова Минева-Праматарова - ХЛ – френски, английски, руски

Толя Кирилова Радева - ХЛ – френски, италиански

Хайри Хасан Хамдан – ХЛ – арабски, български, английски

Христина Димова Милушева - ХП – чешки, словашки, полски

Христо Иванов Попов - ХЛ – сръбски, руски, белоруски

Яна Букова – ХЛ – новогръцки, старогръцки, латински

СПБ моли за извинение, ако има пропуснато име на колега преводач – член  на Съюза. Нека колегата бъде така любезен да телефонира в офиса или да изпрати имейл, за да коригираме пропуска своевременно.

Секцията има страница във Фейсбук. На нея членовете на секцията обменят информация за различни преводачески събития у нас и в чужбина, за срещи и обсъждания в СПБ

Условия за прием в секцията:

Всеки преводач, който желае да стане член на секцията, следва да представи на председателя следните документи:

  • Писмено заявление за членство, адресирано до председателя на СПБ;
  • CV с библиография на преводите си (минимум 2 книги);
  • Препоръка от член на СПБ с членски стаж над 3 години, специалист по езика, с който работи кандидатът;
  • Екземпляр от своя преводна книга заедно с оригинала, от който е превеждана.

Секцията възлага на специалист по езика, с който работи кандидатът, да напише рецензия.

След разглеждане на кандидатурата СПБ уведомява съответните издателства, че техен преводач е получил рецензия за работата си, с която те могат да се запознаят в библиотеката на СПБ.

Такса за кандидатстване: 60 лв