На 28 март в Арт Галерия Папийон във Варна се проведе представяне на резултатите от проекта на СПБ

Варна
Арт Галерия Папийон се включи с удоволствие в една от инициативите – представянето пред публика на двуезичния албум „Говорът на цветята“ за художничката Анна Хен-Йосифова (1872 – 1931) с автор проф. Милена Георгиева от Института за изследване на изкуствата, БАН – едно по-неочаквано за профила на Панорама издание. „Главната героиня“ на книгата, родената в Брауншвайг Анна Хен-Йосифова, прекарва голяма част от живота си в България и е ценена най-вече с флоралните си натюрморти. Нейна внучка е известната германистка проф. Емилия Стайчева, председател на СПБ в периода 2010 – 2016 г. Изданието съдъжа над 350 илюстрации, преводът на немски е на Габриеле Тиман, а художественото оформление – на Калина Димитрова. Благодарение на това издание екипът от СПБ очаква вълнуващи срещи с по-широка аудотория, посветени не само за чисто преводачески проблеми, но и за вечната тема за превода между културите.
Събитието е част от проект с фокус повишаване на видимостта на преводачите, както и достигаане на СПБ и на съюзното издателство Панорама до нови публики. В рамките на проектните дейности влиза още обновяване на сайта на СПБ и изготвянето на база данни на преводачите и техните наследници, с оглед на по-лесното проучване на историята на превода в България, но и на регламентираното спазване на авторските права при преиздаването на преводи, както и по-общо във времето на електорнната книга и изкуствения интелект.
Проектът „Съюз на преводачите в България и издателство Панорама – видимост чрез нови формати и нови публики“ е подкрепен от Национален фонд „Култура“ по Програма за възстановяване и развитие на частни културни организации – 2022.