В Софийския университет и в Националната художествена академия беше представен проектът на Съюза на преводачите в България и издателство Панорама – видимост чрез нови формати и нови публики

Представяне в СУ

На 18 март 2024 г. в Заседателна зала 2 на Ректората на Софийския университет Съюзът на преводачите в България и Австрийската библиотека към Софийския университет организираха среща-разговор „Отново за видимостта и правата на преводачите“, на която бяха представени резултатите от проекта на Съюза на преводачите в България и издателство Панорама – видимост чрез нови формати и нови публики. Дигитална база данни на литературни преводачи и техни наследници; двуезично албумно издание за немско-българската художничка Анна Йосифова (1872 – 1931). Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“НФК
Бяха представени определени етапи от реализирането на целите през презентации на представители от екипа на проекта.
Създадената База данни за преводачите и техните наследници ще ползва всички издателства в страната при преиздаване на преводните произведения и ще се постигне адекватна защита на авторските права на преводачите, която досега беше твърде неудовлетворителна Обновяването на сайта на Съюза на преводачите в България ще спомогне за по-добрата видимост на преводното дело и труда на преводачите. Дигитализацията на част от архива на СПБ дава възможност за проучване на историята, дейността и постиженията на Съюза от неговото създаване през 1974 г. и на неговите членове. Издаването на уникалния албум на немско-българската художничка Анна Йосифова (1872 – 1931) на немски и български език дава възможност на немскоезичните читатели да се запознаят с творчеството на една от най-изявените български художнички от началото на миналия век, но не толкова позната днес. 
За събитието, както и за целия проект разговаряха с Яна Пункина при гостуването си Невена Панова и Сабина Павлова в предаването Какво се случва по програма „Христо Ботев“ на 20.03.2024 г. Ето и линк към запис на участието. https://drive.google.com/file/d/16ue6Dpag5yz4mqtDEdU6yFjLDwGAStp0/view?usp=sharing