Карта на Бистра Алексиева

Лични данни
Име
Бистра
Презиме
Петрова
Фамилия
Алексиева
Професионален профил
Превежда на български ОТ
английски
руски
унгарски
Превежда от български НА
английски
Вид превод
Художествена литература - Проза
Хуманитаристика
Устен преводач
Награди

1982: орден "Кирил и Методий", II степен

1987: орден "Кирил и Методий", I степен с указ 1581 от 13.05.1987

Служебна информация

Справката е изработена от ВР, ИвП, ЕП-И (10.2023).