02.04.2020: ПИСМО ДО МИНИСТЪР БОИЛ БАНОВ


Изх. № 05/02.04.2020
ДО
БОИЛ БАНОВ,
МИНИСТЪР НА
КУЛТУРАТА,
СОФИЯ
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,
В настоящото
извънредно положение се обръщаме към Вас от името на Съюза на преводачите в
България (СПБ), за да Ви информираме за отражението на кризата, предизвикана от
разпространението на COVID-19, върху  преводаческото съсловие. Дейността на преводачите
е тежко и рязко засегната в настоящите кризисни обстоятелства. Имаме сериозни
опасения, че положението ще се влошава в следващите месеци.
Понастоящем голяма част от издателствата са замразили плащанията към
преводачи за вече извършени преводи, има много случаи на едностранно
прекратяване от страна на издателствата на договори с преводачи за преводи, по
които те работят в момента или са планирали да работят до края на годината.
Невъзможно е да се правят публични представяния на книги. Издателствата, от
своя страна, са засегнати финансово от кризата, тъй като затворените книжарници
и вериги са прекратили плащания към тях (включително неиздължени суми от
няколко месеца назад), а в настоящата обстановка продажбите онлайн са в пъти
по-малки от обичайните. 
Голяма част от колегите, които работят в областта на устния превод, от
седмици са без никаква работа поради отменените конференции, масови събития,
спирането на работата на съда, прекратяването на пътуванията в чужбина,
блокирането на туризма и т.н.
Немалка част от тях са регистрирани като самоосигуряващи се и в
момента дължат осигурителни вноски, въпреки че нямат никакъв доход.
Липсата на приходи засяга особено силно самоосигуряващите се преводачи и
тези със сключени договори, по които не се извършват плащания. Същото се отнася
и за филмовите преводачи. Важно е да се отбележи, че поради условията на
работата си – ниски, нередовно изплащани хонорари – тези наши колеги не
разполагат със събрани средства за „черни дни“ и много от тях може да бъдат
принудени да сменят професията си. Съществуването на преводаческото съсловие –
с неговите специфични, изграждани с години талант, умения и компетентности – в
действителност е изложено на риск, а това неминуемо ще доведе до сътресение в
културата на българското общество.
Ето защо
смятаме, че описаната ситуация изисква спешни мерки за помощ в областта на
културата – мерки, каквито се предприемат във всички европейски страни (за да
Ви бъдем полезни, прилагаме файл с ориентировъчна информация, събрана от нас
със съдействието на колегите ни от европейските преводачески организации). В
този смисъл подкрепяме исканията на независимия културен сектор за създаването
на Структурен и Социален фонд към Министерство на културата. 
По отношение на
преводачите настояваме кризисните мерки да включат минимум: 1) поемане на
осигурителните вноски на самоосигуряващите се
преводачи за времето на извънредното положение и поне месец след това, за да не
са принудени те да прекратят дейността си; 2) поемане на 60% от неизплатените
хонорари по вече сключени договори на преводачите. Надяваме се също, че като
по-нататъшна мярка – подобна на предприетите в други държави – Министерството
на културата ще осигури фонд, от който индивидуалните творци, останали без
работа поради кризата, да бъдат подпомогнати финансово за определен период от
време.
С увереност, че съпричастието, разбирането и навременната помощ ще ни
помогнат да се справим с тежкото положение, Ви благодарим за вниманието. Бъдете
здрав! 
Приложение: съгласно текста.
София, 02.04.2020
г.                                                                   С уважение, 
Управителен съвет на Съюза на преводачите в България