Конкурс Годишни награди на СПБ за превод – 2019

Уважаеми издатели, критици, ценители на добрия превод,
Съюзът на преводачите в България Ви кани да направите своите предложения за Годишните награди на СПБ за превод в различни области и категории.
За Ваше улеснение и в услуга на журитата прилагаме формуляр за заявка.
Наградите на СПБ се връчват всяка година на Международния ден на преводача, 30 септември.
Номинираните произведения следва да са издадени между 01 юли 2018 и 30 юни 2019 г.
Според чл. 3 (6) от Правилника носител на награда за конкретен превод може да бъде номиниран отново след период от три години. Информация за носителите на награди от предишни години е налична на сайта на СПБ: за 2016, 2017 и 2018 г.
Краен срок за подаване на заявки: 31 юли 2019 г., на e-mail: office@bgtranslators.org.
Заявката следва да е придружена от екземпляри от номинирания превод в хартиен (по възможност – и в електронен) вариант и от неговия оригинал в електронен или хартиен вариант, предоставени в офиса на СПБ, както и от попълнен формуляр, включващ и мотивaция за номинацията. При хартиен вариант на превода е препоръчително предоставянето на три екземпляра, за улеснение на работата на журитата. Двата допълнителни екземпляра, както и оригиналите, се връщат след конкурса.
За всяко номинирано от издател заглавие се внaся такса от 30 лв. за рецензирането му (на сметката на СПБ, посочена във формуляра).
За въпроси и уточнения: office@bgtranslators.org, 029864500 (офис на СПБ), 0895688331 (Сабина Павлова, съюзен секретар).