Теория, история и критика на превода (TИК)

Ръководител на секцията:

Сабина Павлова

Членове на секцията:

Ана Стоева Димова – ТИК, ХЛ – немски

Богдан Боянов Мирчев - ТИК – немски, английски

Горяна Григорова Ленкова - ТИК – чешки, испански, руски, английски

Димитър Любомиров Казаков - ТИК – английски

Екатерина Стефанова Димова - ТИК, СК – английски

Елена Методиева Метева-Русева - ТИК – френски

Емил Аврамов Басат – ТИК - руски

Емил Веселинов Николов - ТИК – руски

Емилия Емилова Коралова-Стоева - ТИК, ХЛ – френски, руски, английски

Иван Чавдаров Попов – ТИК – немски

Иво Кирилов Панов - ТИК – персийски, руски

Илиана Михайлова Владова - ТИК, ХЛ – руски

Йонка Маринова Найденова - ТИК, ХЛ – унгарски

Людмил Иванов Димитров – ТИК – руски, словенски

Наталия Дмитриевна Недялкова – ТИК, ЗП – руски, полски

Пенка Емилова Ангелова – ТИК – немски

Петър Велчев Велчев - ТИК, ХЛ – немски, френски, испански, руски

Сабина Любомирова Павлова - ТИК – руски, английски, унгарски

Свежа Дачева Филипова – ТИК – английски, шведски

Христина Андонова Балабанова – ТИК, ХЛ – чешки, словашки

СПБ моли за извинение, ако има пропуснато име на колега преводач – член   на Съюза. Нека колегата бъде така любезен да телефонира в офиса или да  изпрати имейл, за да коригираме пропуска своевременно.

Условия за прием в секцията:

Всеки преводач, който иска да стане член на секцията следва да представи на ръководителя на секцията:

  • CV с библиография на основни публикации по теория, история и критика на превода  
  • Явява се на интервю в секцията.