22.01.2019: Награди в Конкурса за млад преводач на полска литература