2013.08.05 - Видеоклип

Втори международен конкурс за видеоклип „Посочете преводача”

Награда: 1000 евро. Краен срок за изпращане на видеоклиповете: 1 септември 2013 г.

 

Подробности:

Литературни преводачи не съществуват. С такова впечатление би останал човек в повечето случаи, ако съди по пресата, критическите отзиви и кориците на книги. Сякаш произведенията са по чудо написани на всички езици наведнъж. Ала Шекспир е създал сонетите си на английски, а те се четат по цял свят: на български, немски, шведски, каталонски... Следователно литературните преводачи съществуват. Помогнете им да станем видими.

ЕСАЛП, Европейският съвет на асоциациите на литературните преводачи (www.ceatl.eu) организира конкурс за остроумен кратък видеоклип, който да насочва вниманието към значението на литературните преводачи, към предизвикателствата, пред които те се изправят и към ролята им в литературата. Приемат се видеоклипове с продължителност до 3 минути. На 16 септември 2013 г., преди Международния ден на преводача, 30 септември, победителят ще бъде обявен и награден с 1000 евро.

Правила на конкурса:

  • Приемат се видеоклипове с продължителност до 3 минути.
  • Участниците трябва да изпратят нискокачествена версия на авторски видеоклип до 1 септември 2013 г. на имейл contest@ceatl.eu. Избрани участници ще бъдат помолени за висококачествена версия на авторския им видеоклип, която ще бъде разпространявана от асоциациите членки на ЕСАЛП.
  • ЕСАЛП има правото да използва наградения/те видеоклип/ове, за да популяризира дейността на литературните преводачи. ЕСАЛП се задължава да не използва други видеоклипове освен наградените без изричното разрешение на авторите им. ЕСАЛП може да преотстъпва изпратените видеоклипове само на своите асоциации членки. ЕСАЛП се задължава да не използва видеоклиповете с търговска цел.
  • ЕСАЛП ще качва всички изпратени видеоклипове в свободно достъпна страница във Фейсбук (www.facebook.com/events/144804399036962), където всеки ще може да „хареса” любимия си видеоклип.
  • Журито на ЕСАЛП ще избере победител измежду десетте най-популярни видеоклипа на страницата във Фейсбук (до 8 септември 2013 г.).
  • Асоциациите членки на ЕСАЛП имат правото да разпространяват видеоклиповете и да организират прес конференции, на които да показват наградените видеоклипове.
  • Победителят ще бъде обявен на 16 септември 2013 г. и награден с 1000 евро.
  • Видеоклипове с обидно съдържание ще бъдат отстранени от конкурса. Журито си запазва правото да не присъжда награда, а също и да раздели наградата между двама участници. Решението на журито не подлежи на обжалване.

Наградените през 2012 г. можете да видите тук:

http://www.ceatl.eu/archives/2012/09/30/3810.