2012-12

Председателят на СПБ Емилия Стайчева е приела поканата за включване на СПБ в новооснования Форум на творческите съюзи. Форумът възнамерява да бъде безвъзмезден консултативен орган в т.нар. „Обществени съвети” към отделните министерства у нас. Делегираните членове на Форума ще се намесват като експерти при засягане на въпроси на творческите обединения у нас. Форумът е провел няколко сбирки. Постигнал е успех чрез изложенията си до правителството в запазването на сградата на НДК и на предназначението й изцяло за културни изяви.