2010.11.21 „Преводът – лица и маски”

Съвместно с НБКМ беше организирано представяне на втората книга на Емил Басат „Преводът – лица и маски”, издание на Панорама. Книгата бе представена от председателя на СПБ.