2010.02.05 - Юбилеи

Съюзът участва като съорганизатор в конференция на Института за литература при БАН и НБКМ по повод юбилеите на Леда Милева и Валери Петров.