10.12.2018: Връчване на наградите на Първия конкурс за млади преводачи на съвременна унгарска проза и поезия

https://www.facebook.com/bg.panorama/videos/576150132827843/