Подготвителна среща по проекта Small is Great в СУ „Св. Климент Охридски“

На 9 и 10 март в Софийския университет се състоя среща на работна група „Образование“ към Европейския съвет на асоциациите на литературните преводачи, която подготвя  европейски проект Small is Great за поредица ателиета за превод от „малки езици“. В срещата взеха участие потенциални партньори от следните институции: Чешки литературен център, Украински институт за книгата, Университет в Галац, СУ „Св. Климент Охридски“, Национален център за книгата, Къща за литература и превод, Фондация „Елизабет Костова“ и Софийски литературен фестивал. Различни институции от Испания, Франция, Великобритания и Германия също са заявили готовност за партньорство.


На срещата беше представен проектът, както и направеното до момента: семинарът през ноември 2018 г. в Барселона, организиран от AELC, и подготвяното от Университета в Саламанка ателие за превод от гръцки, румънски и холандски на испански, което ще се проведе през ноември 2019 г.  Представителите на различни институции споделиха опита си в организирането на подобни прояви за превод от малки езици и дадоха идеи за подобряване на проекта. Така начинанието на ЕСАЛП получи подкрепа и конструктивна критика, въз основа на която ще се доразвива.


Вторичен, но не по-малко важен резултат от срещата е, че организации със сродни интереси от различни страни установиха контакти помежду си. 


Следобеда на 9 март беше посетена Къщата за литература и превод.