ПОКАНА ЗА ОС НА СПБ – 25 ЮНИ 2022

 

Уважаеми членове  на СПБ,

 

Управителният съвет на Съюза на преводачите в България, на основание чл.12, ал.1 от Устава на СПБ и чл.26 от ЗЮЛНЦ, както и съгласно решение, взето на заседание на УС на 16.05.2022 г., свиква Общо събрание на Сдружението.

Дата: 25.06.2022 r. (събота) Начало: 09.00 ч.

Място: София, СУ „Св. Климент Охридски“, Ректорат, Зала 2

Дневен ред:

т.1. Обсъждане и приемане на промени в Устава на СПБ.

т.2. Обсъждане и приемане на Финансов отчет на счетоводителя на СПБ за периода 01.01.2021 – 31.12.2021 г.

т.3. Проблеми, свързани със собствеността на СПБ.

т.4. Разни

Забележки:

При липса на кворум, на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ и чл.13 от Устава на СПБ, Събранието ще започне един час по-късно на същото място и при същия дневен ред.

Възможно е да се включите и онлайн, на този линк:

https://meet.nasledstvo.bg/BulgarianTranslatorsMeetTogether

Платформата Наследство.БГ не изисква предварителна регистрация, но е добре, след като влезете да въведете своето име.

 

 

София, 25.05.2022 г.                                                                        УС на СПБ