In memoriam: Рада Панчовска

На 27 април ни напусна Рада Панчовска (1949 – 2022), изключително ерудиран, фин и всеотдаен човек – качества, изразени както в авторската ѝ поезия, така и в преводите ѝ на поезия, проза и есеистика на редица испаноезични автори.

Със съставените и преведени от нея двуезични антологии на най-представителното за съвременната испанската литература, както и с преводите си на българска поезия на испански език, Рада е един от ярките посланици между българската и испанската култура.

Преведените на повече от десет езика нейни стихове недвусмислено говорят за универсалното в погледа на Рада към света, за стремежа ѝ да открива красотата навсякъде и да я пренася и поднася на хората в изящна литературна форма.

И като член на Съюза ще я запомним като деликатен, но винаги отзивчив и отворен към делото на другия колега, ангажиран до последно и с общността ни.

За творчеството и преводите си Рада Панчовска е носител на престижни награди нато Наградата на СБП за цялостна дейност през 2014 г., Наградата за поезия „Николай Кънчев“ (2018), Наградата на Международния Поетически Фонд „Поети от други светове“ (Испания, 2018).

 

Скърбим дълбоко…

Светла да е паметта ѝ!

Опелото ще се отслужи на 29 април 2022 г. в с. Бучин проход в тесен семеен кръг.

От СПБ