На 29 март в Пловдив бяха представени резултатите от проекта на СПБ, подкрепен от НФК

Пловдив

Проектът на Съюза на преводачите в България и на издателство Панорама – видимост чрез нови формати и нови публики. Дигитална база данни на литературни преводачи и техни наследници; двуезично албумно издание за немско-българската художничка Анна Йосифова (1872–1931) беше представен на 29 март в Пловдив. Той е реализиран с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“
Невена Панова, Иван Попов и Велян Ванков гостуваха на студенти и преподаватели от специалност „Графичен дизайн и фотография“ от  АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“. Водещ на събитието беше доц. Александър Гьошев.