1974 г. – Ангел Тодоров

1979 г. – Леда Милева

1989 г. – Найден Вълчев

1991 г. – Александър Миланов

1995 г. – Ганчо Савов

1997 г. – Лидия Паунова

2000 г. – Валентина Бояджиева

2003 г. – Мария Петкова

2010 г. – Емилия Стайчева

2016 г. – Иво Панов

14.06.2018: Представяне на „Панорама“ в Столична библиотека

Уважаеми членове на СПБ,

Заповядайте на представянето на нашето издателство в поредицата „Издателски вечери“ в Столична библиотека – на 14.06.2018 г. от 18:30 ч.!