1991.01.21 Общо събрание на Клуба за демокрация при СПБ. Разисква се подготовката на V конгрес на СПБ, насоките за развитие на съюза, пътищата за икономическо стабилизиране.

1991.01.30 Учредено е ново дружество на преводачите в гр. Шумен с председател Гичо Христов и секретар Стою Стоев.

1991.03.02 Пети извънреден конгрес на СПБ (първа сесия). София, НДК, зала № 2. Утвърждава част от предложените промени в устава, които са задължителни за регистрирането на СПБ. Взема се решение за пълна ревизия на Творческия фонд и звената му в провинцията. За първи път председателят се избира пряко от съюзните членове. За председател на СПБ е избран Александър Миланов.

1991.06.01 СПБ открива Преводаческа трудова борса за членове на съюза.

1991.07.02 Учредяване на Синдикална конфедерация на съюзите от науката, изкуствата и културата. СПБ подписва учредителния договор.

20.03.2018: ПОКАНА

     На 20 март от 18 ч. в Руския културно-информационен център в столицата (ул. „Шипка“ № 34, Мраморна зала) ще бъде представено българското издание на значимия труд „Руската култура“ на акад. Дмитрий Лихачов в превод на нашата уважавана колега Мария Петкова, Председател на СПБ (2003–2010). Книгата е издадена от „Изток-Запад“, редактор е Марта Владова, а на представянето ще говори проф. Аксиния Джурова.

     Заповядайте, колеги!