1991.01.21 Общо събрание на Клуба за демокрация при СПБ. Разисква се подготовката на V конгрес на СПБ, насоките за развитие на съюза, пътищата за икономическо стабилизиране.

1991.01.30 Учредено е ново дружество на преводачите в гр. Шумен с председател Гичо Христов и секретар Стою Стоев.

1991.03.02 Пети извънреден конгрес на СПБ (първа сесия). София, НДК, зала № 2. Утвърждава част от предложените промени в устава, които са задължителни за регистрирането на СПБ. Взема се решение за пълна ревизия на Творческия фонд и звената му в провинцията. За първи път председателят се избира пряко от съюзните членове. За председател на СПБ е избран Александър Миланов.

1991.06.01 СПБ открива Преводаческа трудова борса за членове на съюза.

1991.07.02 Учредяване на Синдикална конфедерация на съюзите от науката, изкуствата и културата. СПБ подписва учредителния договор.

Високи отличия за Екатерина Клайн, Лилия Рачева-Стратиева и Румен Стоянов

С вълнение и гордост честитим наградите на нашите колеги преводачи, които бяха сред отличените от Министерството на културата творци и дейци за постигнати високи творчески резултати или принос в развитието и популяризирането на българската култура и по повод 1 ноември – Деня на народните будители.

С почетна награда „Златен век – огърлие“ беше удостоена ЕКАТЕРИНА КЛАЙН, която превежда от немски език от 1964 г. до ден днешен. Член е на СПБ още от основаването му. Занимава се с всякакъв вид превод, което я определя като един от малкото професионални преводачи, които превеждат специализирана техническа, медицинска и научна литература редом с публицистика, художествена проза и поезия. Чрез нейните преводи българската култура се запознава за първи път с произведения на ценени и известни автори от немскоезичния свят като Илзе Тилш, Илзе Брем, Стефан Цвайг, Кафка, Патрик Зюскинд и др.

С почетна натрада „Златен век – звезда“ бяха удостоени:

ЛИЛИЯ РАЧЕВА-СТРАТИЕВА

Преводач на художествена литература от полски език; сред превежданите от нея автори са Людвик Йежи Керн, Ян Парандовски, Бохдан Чешко, Ян Бжехва, Ярослав Ивашкевич, Мария Кунцевичова, Йежи Путрамент. Лилия Рачева е автор на четири книги за деца, а също така известен специалист по детска литература, автор на над 100 статии по въпросите на детската литература, печатани освен на български, и на английски, френски, немски, полски, китайски, унгарски и други езици. През 1996 и 1998 година е член на международното жури за наградата „Андерсен“, най-голямата международна награда за детска литература.

РУМЕН СТОЯНОВ

Преводач, поет, есеист, белетрист. Негови творби са публикувани в 20 страни, един от създателите на Съюза на преводачите в България, Румен Стоянов е доайен на испанистиката и португалистиката в България. Сред превежданите от него десетки автори са Маркес, Кортасар, Борхес, Карпентиер, Алейсандре, Де Отеро, Песоа, Бандейра, Друмонд де Андраде. Автор е на над 30 книги, над 50 превода, на десетки предговори и послеслови.

Бъдете здрави, скъпи колеги, и превеждайте с радост!

Тук можете да прочетете съобщението и на сайта на ХЛХ.